Välttääkseen zikavirusinfektion, matkailijan tulee suojautua hyttysiltä huolellisesti myös päiväsaikaan ja turistikohteissa (ks. Hyttysten pistoilta suojautuminen).

Zikavirus kuuluu flavivirusten sukuun. Sitä levittävät Aedes-sukuun kuuluvat hyttyset, jotka levittävät myös mm. dengue- ja chikungunyavirusta. Zikavirus voi tarttua henkilöstä toiseen myös seksiteitse, mutta tämä on hyttysvälitteiseen tarttumiseen verrattuna hyvin harvinaista. Lisäksi viruksen on havaittu yksittäisissä tapauksissa siirtyvän verensiirron välityksellä.

Zikavirusta esiintyy nykyään trooppisilla alueilla Afrikassa, Aasiassa, Oseaniassa sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa. Aikaisemmin pieniä zikavirusepidemioita ja yksittäisiä tautitapauksia esiintyi lähinnä Länsi- ja Keski-Afrikassa sekä Kaakkois-Aasiassa. Vuosien 2014–2016 aikana virus levisi kuitenkin vauhdilla Etelä- ja Väli-Amerikassa, missä sitä ei ollut aikaisemmin tavattu. Zikaviruksen leviäminen edelleen uusille alueille on todennäköistä, sillä virusta levittäviä hyttyslajeja tavataan maailmalla laajasti.

Zikavirusinfektioon voi liittyä kuumetta, silmätulehdus, ihottumaa sekä nivel- ja lihaskipuja. Taudin itämisaika on 3–12 vuorokautta. Tauti on useimmiten lievä tai jopa oireeton ja vaatii harvoin sairaalahoitoa.

Vuodesta 2014 lähtien Latinalaisen Amerikan maissa levinneen epidemian yhteydessä on todettu, että virus voi aiheuttaa synnynnäisiä kehityshäiriöitä (lähinnä mikrokefaliaa, pienipäisyyttä) sikiöille, etenkin jos äiti on saanut infektion alkuraskauden aikana. Yhteys zikavirusinfektioon on varmistunut, mutta ongelman yleisyydestä ja riskin suuruudesta raskauden aikana on edelleen erilaisia arvioita. Riski kehityshäiriöille on suurempi ensimmäisen kolmanneksen aikana (8–15 %) kuin toisen ja viimeisen kolmanneksen aikana (4–5 %). Myös Guillan-Barré-oireyhtymätapausten määrän huomattiin lisääntyneen zikavirusepidemia-alueilla. Guillan-Barré-oireyhtymä komplikaationa on harvinainen ja sitä aiheuttavat myös monet muut mikrobit kuten esimerkiksi kampylobakteeri, joka on yleinen ruokamyrkytysten aiheuttaja.

Tärkein keino ehkäistä zikavirusinfektion tarttumista on hyttysten pistoilta suojautuminen mm. käyttämällä karkotteita sekä pukeutumalla pitkähihaisiin ja -lahkeisiin vaaleisiin vaatteisiin (ks. Hyttysten pistoilta suojautuminen). Erityisen tärkeätä suojautuminen on raskaana olevilla. Raskaana olevien on hyvä keskustella terveydenhuollon ammattilaisten kanssa matkustamisen riskeistä ja heitä suositellaan siirtämään ei-välttämätöntä matkaa alueille, missä zikavirusta esiintyy tai on aiemmin esiintynyt (WHO:n kartta taudin levinneisyydestä ).