Veren punasolujen määrä (B-Eryt)

Luku ilmoittaa, paljonko punasoluja on litrassa verta. Jos arvo on esimerkiksi 5.0 × E12/l, punasoluja on 5.0 × 1012 eli 5 000 000 000 000 (5 biljoonaa) kappaletta litrassa verta ja 5 miljardia millilitrassa verta.

B-Eryt-arvoa ei juuri tarvita lääkärin työssä, sillä hemoglobiini kertoo käytännössä saman, mutta sitä käytetään "punasoluindeksien" laskemiseen.

Hematokriitti (B-Hkr)

Hematokriitti ilmoittaa, kuinka suuri tilavuusosuus verestä on punasoluja.

Hematokriitti ja erytrosyttiarvot muuttuvat yleensä samansuuntaisesti kuin hemoglobiini.

Suurentuneet punasolupitoisuudet voivat johtua keuhko- tai sydänsairaudesta tai sitten tilapäisestä syystä, esimerkiksi oleskelusta ohuessa vuoristoilmassa.

Kohonneiden arvojen syynä voi olla myös anabolisten steroidien käyttö. Sitä todetaan urheilijoilla, jotka käyttävät väärin erytropoietiini-hormonia eli EPOa, joka aktivoi luuydintä tuottamaan tavallista enemmän punasoluja.

Pitoisuudet nousevat harvinaisessa veritaudissa, polysytemia verassa.

Kirjallisuutta

  1. Laine O, Sinisalo M. Erytrosytoosi. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 27.10.2020.