Alkalinen fosfataasi eli AFOS on maksasoluissa toimiva entsyymi. Se reagoi pääasiassa sapen erityksen häiriöihin. Arvo voi nousta myös maksatulehduksissa, mutta vähäisemmässä määrin kuin ALAT.

Yksi maksan monista tehtävistä on valmistaa sappea ja erittää sitä ohutsuoleen, jossa se auttaa ruoasta saatuja rasvoja imeytymään. Maksassa on pienen pieniä sappitiehyitä, jotka yhtyvät suuremmiksi putkiksi, kunnes ne muodostavat yhden ison tiehyen, joka johtaa pohjukaissuoleen. Sappirakko on yhteydessä tähän isoon päätiehyeeseen. Jos sapen kulku tässä putkistossa estyy, AFOS-arvo suurenee. Samoin jotkin maksan kasvaimet suurentavat arvoa.

AFOS luetaan yhdeksi maksakokeeksi, mutta sillä on myös toinen maksasta täysin erillinen päämerkitys: alkalista fosfataasia tarvitaan luun rakentamiseen. Lasten viitearvot ovatkin huomattavasti suuremmat kuin aikuisilla, sillä kasvun aikana luuta rakentuu jatkuvasti.

AFOS-arvo voi suurentua myös joissakin luusairauksissa. Näitä ovat D-vitamiinin puutteesta johtuvat lasten riisitauti ja aikuisten "luun pehmenemistauti" eli osteomalasia, Pagetin tauti Pagetin tauti luustossa ja syöpäkasvaimet luussa. Joskus kohonnut AFOS-arvo voi olla peräisin keuhkoista tai munuaisista.