Maksa-arvot eli maksakokeet tarkoittavat maksan toimintaa selvittäviä laboratoriokokeita, jotka tutkitaan verinäytteestä. Yleisimmät maksakokeet ovat

  • ALAT (alaniiniaminotransferaasi)
  • AFOS (alkalinen fosfataasi)
  • GT (glutamyylitransferaasi)
  • bilirubiini.

Maksakokeilla voidaan tutkia monipuolisesti maksan sairauksia ja häiriötiloja. ALAT mittaa maksasolujen vauriota, ja se nousee eniten maksatulehduksissa. Aiemmin sen rinnalla yleisesti käytettyä ASAT-tutkimusta käytetään nykyään harvemmin, koska se ei kerro maksan tilanteesta tarpeeksi tarkasti. AFOS-arvo nousee sappitaudeissa ja maksan kasvaimissa. GT-arvon nousun yleinen syy on pitkäaikainen liiallinen alkoholinkäyttö. Bilirubiini mittaa sapen erityksen häiriöitä.

Kustakin maksakokeesta löytyy lisää tietoa seuraavista artikkeleista: