Etusivu » Kuulon heikkeneminen

Kuulon heikkeneminen

Lääkärikirja Duodecim
29.4.2020
yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Syyt

Kuulon heikkeneminen voi olla äkillistä tai vähittäistä sekä tois- tai molemminpuolista. Äkillisen kuulon heikkenemisen syyt vaihtelevat vähäisestä vahatulpasta (ks. «Korvakäytävän vahatulppa, korvavaha»1) tai flunssan aiheuttamasta korvien lukkiutumisesta (ks. «Korvien lukkiutuminen»2) äkilliseen ja pysyvään kuulonmenetykseen. Äkillinen kuulonmenetys voi olla seurauksena myös korvan painevammasta esimerkiksi räjähdyksen tai sukelluksen yhteydessä, tai se voi kehittyä itsestään (ks. «Äkillinen kuulonmenetys»3).

Vähittäisen kuulonmenetyksen syistä yleisin on iän mukana tuleva ikähuonokuuloisuus (ks. «Ikäkuulo»4). Harvinaisempi vähittäisen kuulon huononemisen syy on kuuloluuketjun ongelma otoskleroosi (ks. «Otoskleroosi»5).

Jos kuulon heikkenemiseen liittyy muita oireita, kuten korvien suhinaa ja vinkunaa tai huimausta, on syytä epäillä sisäkorvan tai kuulohermon vikaa (esimerkiksi «Ménièren tauti»6). Vuoto korvasta taas viittaa korvakäytävän tai välikorvan tulehdukseen. Altistuminen melulle työssä tai harrastuksissa voi aiheuttaa kuulon heikkenemisen tilapäisesti tai pysyvästi. Vaurion riski kasvaa melun ylittäessä 80 desibeliä, ja riski on sitä suurempi, mitä kovempi ääni on ja mitä kauemmin altistus kestää.

Itsehoito

Korvaa ei tule kaivella sen enempää kuin vahan tai muun eritteen poistamiseksi korvakäytävän suulta on tarpeen. Jos korvavaha tukkii korvakäytävän, voi sitä yrittää poistaa käyttämällä apteekista saatavia korvavahan liuottamistippoja, joita laitetaan korvaan yöksi (ks. «Korvakäytävän vahatulppa, korvavaha»1). Aamulla voi liuonneen vahan poistaa varovasti lämpimällä vesisuihkulla. Nuhan aiheuttaman korvien lukkiutumisen poistamiseksi ei yleensä tarvita hoitoa, mutta lukkiutumista voi yrittää nopeuttaa käyttämällä nenätippoja, jotka supistavat limakalvoturvotusta. Lukkoisuus häviää joka tapauksessa yleensä 1–3 viikossa.

Milloin lääkäriin

Jos korvasta heikkenee äkillisesti kuulo eikä ilmeinen syy ole vahatulppa tai flunssan aiheuttama korvien lukkiutuminen, on syytä hakeutua heti lääkärin arvioitavaksi. Samoin lääkäriin on kiireisesti hakeuduttava, jos korvasta on samanaikaisesti vuotoa, verta tai muuta eritettä.

Myös vähitellen kehittyvä huonokuuloisuus on lääkärin tutkimuksen aihe. Jos tähän liittyy huimausta tai korvien suhinaa tai jos kuulon heikkeneminen on toispuolista, tutkimukseen on syytä hakeutua parin viikon sisällä. Jos taas on kyseessä ilmeinen ikähuonokuuloisuus, tutkimus on tarpeen silloin, kun huonokuuloisuus alkaa haitata. Vastaanotolla tehtävän korvien tutkimuksen lisäksi perusselvittelyihin kuuluu kuulontutkimus. 30 desibeliä tai sitä suurempi kuulon huononeminen puheäänen korkeuksilla haittaa arkista elämää jo sen verran, että tulee harkita kuulonkuntoutusta kuulokojeella ja muilla apuvälineillä.

Ehkäisy

Kuulosuojaimien käyttö meluisassa työssä ja harrastuksissa ehkäisee kuulon vaurioitumista.

Käytettyjä lähteitä

Kokkonen J. Kuulokäyrän tulkinta ja heikentynyt kuulo. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 7.1.2020.