Etusivu » Käsien puutuminen

Käsien puutuminen

Lääkärikirja Duodecim
29.6.2019
yleislääketieteen erikoislääkäri Osmo Saarelma

Syyt

Käsien puutuminen on yleinen oire, jonka tavallisimpia syitä ovat erilaiset käsiä hermottavien hermojen puristus- ja pinnetilat. Nämä aiheuttavat kämmenen ja sormien puutumista (ks. «Rannekanavaoireyhtymä (karpaalitunnelisyndrooma)»1 ja «Ääreishermojen sairaudet»2). Pinnetila voi sijaita ranteessa, kyynärnivelen seudussa, hartiassa tai kaularangassa. Puutuminen voi olla seurausta joko pitkäaikaisesta hermon kulkuradan ahtautumisesta tai lyhytaikaisesta puristuksesta vaikkapa nukkuessa. Selvästi harvinaisempaa on käsien puutuminen verenkierron häiriön vuoksi. Myös paniikkihäiriöön voi liittyä käsien puutuminen silloin, kun kohtausoireissa painottuu liiallinen hengittäminen (ks. «Hyperventilaatio (liikahengitys)»3).

Puutumisoire on usein yhteydessä tiettyihin työasentoihin tai askareisiin, ja siihen voi liittyä käsien puristusheikkoutta sekä tavaroiden putoilua kädestä. Ranteen ja kyynärpääalueen hermojen puristus- ja pinnetilojen perussyyksi etsitään usein yksipuolista rasitusta esimerkiksi työssä. Samoin käden suuri puristusvoiman käyttö näyttää lisäävän oireiden kehittymisen riskiä. Tietokoneen näppäimistön ja hiiren käytön ei kuitenkaan ole osoitettu lisäävän rannekanavaoireyhtymän riskiä. Tälle oireyhtymälle on tyypillistä yöllinen kämmenten ja sormien puutuminen, joka helpottuu käsiä ravistelemalla. Rannekanavaoire voi syntyä tai pahentua raskauden aikana mutta paranee sen jälkeen. Myös diabetes (ks. «Diabetes (”sokeritauti”)»4), hormonihäiriöt, reuma (ks. «Nivelreuma»5), runsas alkoholin käyttö, lihavuus (ks. «Lihavuus»6), värttinäluun murtuma tai tärinäsairaus voivat olla oireyhtymän taustalla.

Kyynäralueen värttinä- tai kyynärhermon pinnetiloissa puutuminen rajoittuu usein joko peukaloon, etu- ja keskisormeen tai nimettömään ja pikkusormeen. Kaularankaperäiseen puutumiseen liittyy usein myös kipu niskassa, hartioissa tai kädessä.

Itsehoito

Käsien ohimenevä puutuminen on yleensä harmiton, kyynärvarren puristuksesta tai hankalasta asennosta johtuva oire, joka ei hoidokseen tarvitse muuta kuin lihasten rentoutusta, asennon vaihtelua ja käsien ravistelua.

Milloin lääkäriin?

Lääkärin tutkimukseen on syytä hakeutua, jos puutuminen kestää pitkään tai vaikeuttaa työ- tai harrastustoimintaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää puutumisen syy, ja jos kyseessä on hermopuristus, selvitetään puristus- tai pinnekohdan sijainti. Tästä voidaan saada käsitys jo vastaanotolla tehtävässä tutkimuksessa, jota voidaan tarvittaessa täydentää röntgen- tai hermoratatutkimuksella. Hoidossa ovat usein tärkeitä työergonomiaan ja harrastuksiin kohdistuvat muutokset. Joissakin tapauksissa pinnetila voidaan hoitaa leikkauksella.

Ehkäisy

Mikäli työn tai harrastuksen yhteydessä käsiin ilmaantuu puutumista esimerkiksi puristuksen tai kohoasennon seurauksena, on aihetta muuttaa työtapoja tai -asentoja ja huolehtia riittävistä tauoista.

Lisää tietoja käsien puutumisesta

Käypä hoito -suosituksen potilasversio: ks. «Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet»7.

Käytettyjä lähteitä

Käypä hoito -suositus ”Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet” «http://www.kaypahoito.fi/kh/kaypahoito?suositus=hoi50055»1

Ikonen J, Karjalainen T. Yläraajan yleisimmät hermopinteet. Duodecim 2018;134:27–33 «http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo14108.pdf»2.

Mervaala E. Hermojen pinne- ja kompressiotilat. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 30.10.2018.