Paljasjalka- tai minimalistiset kengät ovat täysi vastakohta perinteisille ja tuetuille juoksukengille (kuva Kevyt-, paljasjalkakenkä sopii myös juoksuun). Paljasjalkakenkien ajatuksena on simuloida avojaloin liikkumista ja hyödyntää sen positiivisia vaikutuksia jalkaterän ja koko kehon toimintaan. Lisäksi paljasjalkakenkien tarkoituksena on pitää jalkaterien kuormitus ja toiminta mahdollisimman luonnollisena.

Monet juoksijat käyttävät paljasjalkakenkiä osana harjoittelua esimerkiksi vahvistamaan jalkaterän lihaksia tai opetellessaan keskiosalla tapahtuvaa juoksutekniikkaa. Kengät ikään kuin ohjaavat jalkaterää laskeutumaan keskiosalle, koska kantaisku ohutpohjaisella kengällä aiheuttaa kipua. Jotkut käyttävät paljasjalkakenkiä rasituksesta palautumiseen.

Paljasjalkakengän sisällä jalkaterä on lähellä luonnollista asentoaan, jolloin kuormitus jakautuu tasaisesti taka- ja etuosan välillä. Kengissä ei ole kantakorotuksia, jalkaterän toimintaa tukevia tai ohjaavia rakenteita eikä merkittävää varpaiden toimintaa estävää kärkikäyntiä (ks. taulukko Kevytjalkineet työkenkinä).

Vaikutus jalkaterän toimintaan

Paljasjalkakengän erittäin ohuen pohjamateriaalin (usein 1–3 millimetriä) ansiosta jalkapohjan tärkeä tuntoaistimusta välittävä vaikutus pyritään säilyttämään mahdollisimman luonnollisena, jolloin liikkuja tunnistaa alustan pintojen ja muotojen muutokset erittäin herkästi ja tuntemukset välittyvät jalkaterän kautta muualle kehoon.

Alustasta välittyvän tuntoaistimuksen herkistyminen aktivoi jalkaterän pieniä intrinsic-lihaksia. Vahvat lihakset ovat jalkaterän tärkein aktiivinen tukiranka. Samalla kehittyvät jalkaterän ja nilkan asentotunto sekä koordinaatio, joilla yhdessä vahvojen lihasten kanssa saattaa olla vammoja alentava vaikutus.

Paljasjalkakengissä jalkaterän luonnollisen (juoksussa keskiosa askellus) asennon ja toiminnan saavuttamisen edellytyksenä on, että keskitukivaiheessa kantapää tulee mahdollisimman kevyesti ja lähelle alustaa, jolloin akillesjänteen ja pohjelihasten aktivoituminen tehostuu. Paljasjalkakenkä mahdollistaa myös jalkaterän etuosan luonnollisen leviämisen juoksun keskitukivaiheen aikana.

Kun lesti alhaalta ja sivulta katsottuna on suora, pysyvät jalkapöytäluiden kärkipäät sekä varpaat keskitukivaiheen aikana suorina alustaa vasten. Näin varsinkin varpailla on hyvä mahdollisuus tarrautua kevyesti alustaan laajentaen jalkapohjan tukipintaa. Alustalla olevat varpaat sekä jalkapohjan maksimaalinen pinta-ala avustavat siten jalkaterää ja koko alaraajaa tasapainon hallinnassa.

Ohuen pohjamateriaalin ansiosta varpailla on päätöstukivaiheessa mahdollisuus ojentua riittävästi päkiänivelten linjasta, jolloin ne paremmin ohjaavat jalkaterän asentoa ponnistuksen suuntautuessa eteenpäin. Lisäksi jalkaterässä mahdollistuu luonnollinen spiraalimainen liike etu- ja takaosan välillä. Lestin paksuus, käyryys tai kenkien paino (noin 100–150 grammaa kappaleelta) eivät aiheuta ylimääräistä vastusta ponnistukselle, vaan kenkä on erittäin joustava myötäillen jalkaterän muotoa sukan lailla.

Käyttö

Paljasjalkakenkien ensisijainen käyttökohde on pehmeät ja luonnonmukaiset alustat, joiden on avojaloin liikuttaessa todettu antavan erittäin tehokkaan ja toiminnallisen harjoitusvaikutuksen jalkaterälle. Ajatusta tukee se, että jalkaterän pieniä lihaksia on erittäin vaikea harjoittaa yksittäisillä harjoituksilla, jolloin harjoitteiden yhdistäminen myös kokonaisvaltaiseen toimintaan, esimerkiksi juoksuun hankaloituu.

Paljasjalkakenkiä käytettäessä sekä siltä osin luontaisen liikkumisen seurauksena harjoitteiden toistomäärät ovat myös huomattavan suuria, kun ajatellaan, että ihminen ottaa päivän aikana tuhansia askelia. Joka askel on siis harjoitus.

Paljasjalkakengillä liikkumisen ja juoksun aloittaminen kannattaa tehdä varovasti ja ainakin aluksi kovia alustoja tulee välttää.

Vasta-aiheet

Jalkaterien merkittävä toiminnan häiriö tai rakenteellinen poikkeama saattaa olla vasta-aihe paljasjalkakenkien käytölle. Esimerkiksi diabetes ja siihen liittyvä tuntopuutos (neuropatia), reuman aktiivinen tulehdusvaihe tai rikki oleva jalkapohjan iho ovat paljasjalkakenkien käytön ehdottomia vasta-aiheita (ks. taulukko Kevytjalkineet työkenkinä).