Hyväkuntoiset ikäihmiset

Hyväkuntoiset ikäihmiset pystyvät itse huolehtimaan suuhygieniastaan ja ruokailuistaan. Omaisten osuus on tarkkailla iäkkään selviytymistä ja auttaa esimerkiksi yksilöllisten ja sopivien suun puhdistusvälineiden hankinnassa. Riittävän monipuolisen ravinnon saanti voi vaatia valvontaa. Tärkeää on käydä sovituin välein suun ja hampaiden tutkimuksessa ja terveystarkastuksissa. Myös hammasproteesit ja niiden istuvuus on syytä tarkistuttaa aika ajoin.

Kotihoidon piirissä olevat

Kotihoidon palvelujen saamiseksi kartoitetaan ikäihmisen toimintakyky ja avun tarve (ks. Toimintakyky [Uusi]). Asiakkaalle tehtävään hoito- ja palvelusuunnitelmaan kuuluu myös suun hoidon suunnitelma. Siinä tulee selvittää suun, hampaiden ja proteesien puhdistamisesta selviytyminen ja siihen kotoa saatava, esimerkiksi omaishoitajan antama apu. Omaishoitajan tiedot ja taidot on hyvä selvittää ja antaa hänelle ohjausta suun hoitoon liittyvissä asioissa. Kotona käyvä hoitaja seuraa käynneillään ikäihmisen kokonaistilannetta, myös syömisen ja suun puhdistuksen onnistumista. Tarvittaessa hänen tulee ohjata ikääntynyt hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolle.

Laitoshoidossa olevat

Lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa hoitojakson aikana selvitetään potilaan suun terveydentila ja sen vaikutus kokonaistilanteeseen. Onko esimerkiksi diabetesta sairastavalla suussaan tulehduksia (ks. Diabetes ja suun terveys), jotka vaikuttavat diabeteksen hoitotasapainoon? Selvityksen perusteella määritellään hoidontarve sekä suunnitellaan jatkotoimet.

Laitoshoidon aikana huolehditaan, että suu ja proteesit puhdistetaan päivittäin (ks. Erilaisten hammasproteesien puhdistaminen, Implanttihampaiden, -sillan ja -proteesin puhdistaminen), joko potilaan toimesta tai autettuna. Samalla varmistetaan, että puhdistus jatkuu kotona laitoshoidon loputtua.

Tarjottavan ruoan tulee sisältää myös pureskeltavaa, jos potilas pystyy pureskelemaan. Juomisen määrää tulee seurata niin, että potilas juo riittävästi. Vesi on suositeltava juoma aterioiden välillä. Sokeripitoiset juomat ovat hampaille haitallisia. Hampaattomassakin suussa ne ovat hyvää ravintoa suun mikrobeille ja voivat lisätä tulehdusriskiä.

Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikainen laitoshoito tapahtuu sairaaloiden vuodeosastoilla, vanhainkodeissa tai palvelutaloissa. Suun terveydentila kuuluu selvittää laitoshoitoon tultaessa. Sen perusteella tehdään suunnitelma sekä päivittäistä hoitoa että suunhoidon ammattilaisten antamaa hoitoa varten. Ikäihminen puhdistaa itse suunsa ja hammasproteesinsa päivittäin tai sen tekee avustaja, esimerkiksi omahoitaja. Puhdas suu ja puhtaat proteesit ovat keinoja välttää esimerkiksi suun sienitulehduksia (ks. Suun sienitulehdukset).

Autettavan suun puhdistaminen vaatii taitoa ja harjaantumista, sillä puhtaaksi tulee saada niin hampaat kuin kiinteät kruunut ja implantit suussa, jossa limakalvot ovat ohuet ja helposti vaurioituvat. Suuhygienisti opastaa henkilökuntaa suun puhdistamisessa sekä oikeiden välineiden ja suunhoitoaineiden valinnassa.

Huonokuntoisen potilaan, esimerkiksi halvauspotilaan tai tajuttoman potilaan suunhoito on tärkeää, mutta hellävaraisuutta vaativaa. Suun kuivuudesta aiheutuvat haitat vaikuttavat syömiseen ja yleisesti elämänlaatuun. Olon helpottamiseen tarvitaan säännöllistä suun kostuttamista ja hampaiden, suuontelon ja mahdollisten proteesien puhdistamista peitteistä (ks. Erilaisten hammasproteesien puhdistaminen).

Muistisairautta sairastavat

Muistisairautta (ks. Muistisairaudet ja suun terveys) sairastavan rauhattomuus ja ahdistus voivat johtua suun alueen kivuista, mitä hän ei kuitenkaan pysty tarkemmin ilmaisemaan. Tärkeää on huolehtia suun puhtaudesta ja kivuttomuudesta. Suun terveydenhoito voi vaatia erityisosaamista, sillä suun avaamiseenkin voi joutua houkuttelemaan. Suun puhdistaminen ja muu suunhoito onnistuu parhaiten, kun se suunnitellaan yhdessä tutun hoitajan ja suun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Muistisairaus ei ole syy laiminlyödä suun terveydenhoitoa. Tarvittaessa muistisairautta sairastava voidaan hoitaa yleisanestesiassa, kun tavanomainen hammashoito ei ole mahdollista. Edellytyksenä on, että potilas on anestesiakelpoinen. Yleisanestesiassakaan kaikki toimenpiteet eivät onnistu, kuten juurihoidot ja proteettinen hoito.