Alkoholin ongelmakäyttäjillä suu on yleensä huonossa kunnossa. Heiltä on poistettu useita hampaita ja heillä on hampaissaan hoitamattomia reikiä (ks. Karies (hampaan reikiintyminen)), runsaasti plakkia, hammaskiveä sekä ientulehdusta (ks. Ientulehdus (gingiviitti)) ja parodontiittia (ks. Hampaan kiinnityskudostulehdus (parodontiitti)). Pahoinvointi ja röyhtäilyt aiheuttavat hampaiden eroosiovaurioita (ks. Hampaiston kuluminen (attritio ja abraasio) ja kiilteen liukeneminen (eroosio)). Tapaturmariski on merkittävästi suurentunut, minkä vuoksi myös traumat ovat yleisiä (ks. Hammastapaturmat ja Kasvomurtumat).

Alkoholiriippuvuuden hoidossa käytettävät psyyken- ja muut lääkkeet kuivattavat suuta, mikä osaltaan heikentää suun terveyttä. Kun lisäksi hammashoidossa käydään epäsäännöllisesti, suun sairaudet etenevät niin, että hampaita joudutaan poistamaan. Hammashoidossa tulee muistaa lisääntynyt verenvuotoriski, mikä johtuu mahdollisesta maksan toiminnan heikkenemisestä.

Suun terveydenhuolto mukaan yhteistyöhön

Koska alkoholi vaikuttaa suun terveyteen monin tavoin ja usein säännölliset suun ja hampaiden tarkastukset ovat unohtuneet, on tärkeätä, että perusterveydenhuollon tai päihdehuollon työntekijä ottaa puheeksi myös suun terveyden ja ohjaa potilaan tai asiakkaan suun terveydenhuoltoon.

Alkoholinkäyttö ja sen vähentäminen kannattaa ottaa puheeksi myös suun terveydenhuollon vastaanotolla kartoitettaessa yleisterveyttä, terveystapoja ja niiden perusteella annettavassa neuvonnassa. Keskustelun avuksi Hammaslääkäriliitto on tehnyt Neuvontakortin sekä esitteen "Alkoholi ja suu". Esitteitä on mahdollisuus tilata Hammaslääkäriliitosta.

Ongelma ratkeaa harvoin nopeasti, mutta puhuminen ja monen tahon yhteinen ohjaus on askel eteenpäin.

Alkoholiongelman havaitseminen

Alkoholiongelman ehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoidossa terveydenhuollolla on keskeinen asema. Hoidossa tarvitaan hyvää yhteistyötä monien tahojen kesken. Alkoholin käytön vähentäminen kannattaa aina, muutaman viikon väliaikainenkin raittius on elimistölle hyväksi.

Mini-interventio eli lyhytneuvonta on todettu vaikuttavaksi hoitomuodoksi alkoholin ongelmakäyttäjillä ennen riippuvuuden syntymistä. Eri tahot ovat laatineet itsearviointikyselyjä, joilla voi itse seurata omaa alkoholin käyttöään. Kyselylehtisiä on saatavissa esimerkiksi vastaanottojen odotustiloista ja apteekeista.