Tulostettava versio potilasohjeesta

Sydän- ja verisuonisairaudet ja suuoireet

Sydän- ja verisuonilääkkeiden suuvaikutukset

 • Natriumkanavan salpaajat (disopyramidi, kinidiini), kalsiumkanavan salpaajat (nifedipiini, verapamiili) ja osa beetasalpaajista (atenololi, metyylidopa) kuivattavat suuta (ks. Kuiva suu), mikä lisää hampaiden reikiintymisriskiä (ks. Karies (hampaan reikiintyminen)).
 • Diureettien (tiatsidit, furosemidi) aiheuttama lisääntynyt virtsaneritys voi aiheuttaa suun kuivuuden ja janon tunnetta.
 • Kalsiumkanavan salpaajista nifedipiini voi aiheuttaa ikenien liikakasvua (kuva Ienten liikakasvu ja epilepsialääkkeet).
 • Prokainamidi saattaa aiheuttaa lichenoidi-tyyppisiä reaktioita suun limakalvoilla (kuva Punajäkälän aiheuttama suun limakalvomuutos). Myös ACE:n estäjät (kaptopriili, enalapriili, lisinopriili) ja beetasalpaajista metyylidopa saattavat aiheuttaa suun limakalvomuutoksia.

Mitä voit tehdä itse?

 • Huolehdi hyvästä suuhygieniasta: harjaa hampaasi kahdesti päivässä fluorihammastahnalla, puhdista hammasvälit päivittäin (ks. Hampaiden välipintojen puhdistus) ja harjaa kieli tarvittaessa.
 • Jos sinulla on irrotettavat proteesit, puhdista ne huolellisesti päivittäin (ks. Erilaisten proteesien hammasproteesien puhdistaminen) ja harjaa kieli tarvittaessa. Huuhdo proteesit myös aina ruokailujen jälkeen.
 • Jos suu tuntuu kuivalta, juo vettä tai kostuta suuta vedellä. Apteekista voit tarvittaessa ostaa suun kosteutusaineita.
 • Jos käytät tupakkatuotteita, lopeta niiden käyttö. Tupakointi on sekä hampaiden kiinnityskudossairauksien että sepelvaltimo- ja verenpainetautien riskitekijä.

Milloin hammaslääkäriin?

 • -Koska hampaiden kiinnityskudossairaudet voivat altistaa verisuonten tukkeutumiselle, käy suun ja hampaiden tutkimuksessa hammaslääkärillä ja hampaiston puhdistuksessa suun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

Hammaslääkärissä

 • Jos sinulla on sepelvaltimotauti, ota nitrot mukaan suun terveydenhoitoon mennessäsi. Jos pelkäät hoitotoimenpiteitä, verenpaineesi voi nousta liikaa ja pahimmassa tapauksessa sydän voi pysähtyä. Hoitopelon lieventämiseksi laita nitro kielen alle esimerkiksi 5 minuuttia ennen puuduttamista tai muita toimenpiteitä.
 • Jos sinulla on käytössä eteisvärinän hoitoon veren hyytymiseen vaikuttava varfariinilääkitys, käy laboratoriokokeessa (tuore INR-arvo) vähintään edeltävänä päivänä.
  • Turvallinen veren hyytymisen arvioinnissa käytettävä laboratorioarvo (INR) hampaiden paikkaukselle, juurihoidolle ja hampaiston puhdistukselle on 2,0–3,0.
  • Viimeisin vuotoarvo ei saa olla yli vuorokautta vanhempi toimenpidettä aloitettaessa.
  • Tarvittaessa varfariiniannosta voidaan pienentää ennen suun hoitotoimenpiteitä hoitavan lääkärin ohjeita seuraten.
 • Kerro aina hoitokäynnin alussa henkilöstölle perussairaudestasi ja käyttämistäsi lääkkeistä. Suun hoidossa käytettävät adrenaliinipitoiset puudutteet saattavat nopeuttaa sydämen sykettä.