Etinen istukka (placenta praevia) tarkoittaa, että kohdun alaosassa oleva istukka peittää osittain tai kokonaan kohdun kaulakanavan sisäsuun. Näin on noin 0,5 %:ssa raskauksista. Ns marginaalisesta istukasta puhutaan, kun istukan reuna tulee aivan kohdun sisäsuun reunaan.

Kaikukuvauksessa voidaan etinen istukka todeta raskauden puolivälissä sikiön rakennetutkimuksen yhteydessä 5 %:lla, mutta raskauden edetessä istukan reuna nousee ylemmäksi. Istukan sijainti tarkistetaan 32. raskausviikolla.

Jos alkio on kiinnittynyt kohdun alaosaan, kehittyy yleensä tavallista laajempi istukka turvaamaan verenkierron; tällöin eteisistukan mahdollisuus suurenee. Etistä istukkaa esiintyy enemmän naisilla, joille on tehty jokin kohtutoimenpide (kaavinta, myoomaleikkaus, keisarileikkaus). Etistä istukkaa esiintyy myös enemmän yli 30-vuotiailla ja monisynnyttäjillä.

Oireet ja tutkimukset

Tyypillinen oire on kivuton vuoto raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Vuoto on usein kirkasta ja alkaa yleensä ilman selvää provosoivaa tekijää. Etinen istukka alkaa vuotaa yleensä kohdunkaulan lyhentyessä ja avautuessa. Kohtu ei yleensä supistele poikkeavasti.

Emättimen kautta tehtävän kaikututkimuksen avulla selvitetään istukan sijainti sekä sikiön tarjonta. Istukka voi olla täydellisesti (peittää koko kohdun sisäsuun), osittaisesti (peittää kohdun sisäsuun vain osittain) tai marginaalisesti (tulee aivan kohdun sisäsuun reunaan) etinen. Sikiön vointia seurataan sykekäyrän avulla. Pitkittyneissä vuodoissa seurataan hemoglobiinitasoa.

Hoito

Synnytyssairaalassa diagnoosi varmistetaan kaikututkimuksella ja hoito ratkaistaan äidin ja sikiön voinnin sekä vuodon määrän ja raskausviikkojen perusteella. Jos vuoto ei ole runsasta, ja äiti ja sikiö voivat hyvin, jäädään usein seuraamaan tilannetta. Ennenaikaisen synnytyksen riski on kuitenkin kohonnut. Jos vuoto on runsasta ja istukka menee täydellisesti kohdunkaulan sisäsuun yli, synnytys hoidetaan keisarileikkauksella.

Milloin lääkäriin

Odottajan on aina syytä hakeutua synnytyssairaalan päivystykseen, jos hänellä esiintyy verenvuotoa raskauden viimeisen kolmanneksen aikana. Etinen istukka lisää istukan irtoamisen riskiä.

Ehkäisy

Koska kaavinnat ja keisarileikkaus ovat istukan kiinnittymishäiriön riskitekijöitä, pyritään turhia toimenpiteitä välttämään. Itse ei voi vaikuttaa siihen, mihin kohtaan alkio kiinnittyy ja istukka muodostuu.

Kirjallisuutta

  1. Nuutila M. Loppuraskauden verenvuodot. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 18.6.2018.
  2. Tikkanen M. Loppuraskauden verenvuodot. Kirjassa: Tapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K (toim.). Naistentaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 434-443.