Suomessa syntyvistä lapsista 3 % on syntymäviikkoihinsa nähden pienipainoisia. Kolmasosa näistä lapsista on pieniä perimänsä vuoksi, mutta kahdella kolmasosalla kohdunsisäisen kasvun hidastumisen on aiheuttanut äidistä tai istukasta johtuva syy. Näitä ovat eri syistä johtuva istukan vajaatoiminta, sikiön kromosomipoikkeavuudet sekä infektiot.

Oireet ja tutkimukset

Tiedot äidin terveydentilasta ja elintavoista ovat tärkeitä. Sikiön kasvua huonontavat äidin tupakointi (ks. Tupakointi ja raskaus), runsas alkoholinkäyttö (ks. Raskaus ja alkoholi) sekä jotkin lääkkeet. Puutteellinen ravinnonsaanti, yksipuolinen ruokavalio ja huono ravinnon imeytyminen jonkin suolistosairauden vuoksi hidastavat sikiön kasvua.

Tärkein äidistä tai istukasta johtuva syy on kohdun ja istukan huono verenkierto ja tämän seurauksena kehittyvä istukan vajaatoiminta. Tämä voi johtua istukan kehityshäiriöstä tai huonosta kiinnittymisestä, äidin sairaudesta (krooninen verenpainetauti, vaikea diabetes, kollageenisairaus) tai raskauden aikana kehittyvästä pre-eklampsiasta (ks. Raskaudenaikainen verenpaineen nousu).

Sikiön kasvua seurataan tarkkailemalla neuvolassa (ks. Äitiysneuvolaseuranta) äidin painonnousua ja kohdun kasvua. Kohdunkasvun mittaus (symfyysi-fundus-mitta, sf-mitta) tapahtuu gynekologisessa asennossa virtsarakon ollessa tyhjä. Häpyliitoksen (symfyysin) yläreunan ja kohdunpohjan (fundus) väli mitataan tavallisella mittanauhalla. Sikiön hidastuneesta kasvusta voi antaa viitteen pieni tai omalta käyrältään putoava sf-mitta. Jos epäillään kasvun hidastumaa, kaikututkimuksella voidaan seurata sikiön kasvua tarkemmin. Sikiön vointia seurataan tarkkailemalla sikiön liikkeitä, lapsiveden määrää ja sykekäyrää.

Sikiön kasvuhäiriö voi heijastaa sikiön rakenteellista tai toiminnallista poikkeavuutta. Kasvuhäiriöinen sikiö on myös altis akuutille ja krooniselle hapenpuutteelle. Sikiön huomattavasti hidastunut kasvu on aihe jatkotutkimuksille (mahdollisen tulehduksellisen syyn, kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien tai istukan vajaatoiminnan selvittely) ja seurannalle erikoissairaanhoidossa.

Hoito

Ravitsemuksesta ja riittävästä levosta pitää huolehtia, ja tupakointi ja päihteiden käyttö pitää luonnollisesti lopettaa. Vuodelevosta tai lääkehoidoista ei ole apua. Runsasta liikuntaa pitää välttää. Jos seurannassa havaitaan, että sikiön kasvu on pysähtynyt tai sikiön vointi on huonontunut, lapsi synnytetään.

Ehkäisy

Hyvästä ja monipuolisesta ravitsemuksesta pitää huolehtia. Raskauden aikana pitää välttää kaikkia päihteitä ja tupakointia. Äidin tupakointi hidastaa sikiön kasvua useista syistä. Kasvun hidastumisen vaara on noin 2,5-kertainen ja tupakoivien äitien lapset ovat keskimäärin 200 grammaa kevyempiä kuin tupakoimattomien. Runsaasti alkoholia käyttäneiden äitien lapsista 80 % jää kasvultaan pieniksi.

Muita raskauden komplikaatioihin ja synnytykseen liittyviä artikkeleita

Lääkärikirja Duodecimin artikkeleita:

Normaali raskaus:

Raskaus (normaali kulku)

Normaali synnytys:

Normaali synnytys

Käytettyjä lähteitä

Mäkikallio K. Sikiön kasvuhidastuma. Kirjassa: YTapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K (toim.). Naistentaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 420-428.