Miehen eturauhanen sijaitsee virtsarakon alapuolella, ja rakosta lähtevä virtsaputki kulkee sen läpi (ks. kuva ). Eturauhasen pääasiallinen tehtävä on tuottaa siemenneste, joka toimii siittiöiden liukasteena ja ravinteena niiden matkalla kohti munasolua. Eturauhasen läpi kulkeva virtsaputken osa estää siemennesteen kulun taaksepäin rakkoon sulkemalla rakon kaulan siemensyöksyn aikana.

Kuva

Eturauhanen. Miehen lantion poikkileikkaus, jossa näkyy virtsaputken tyvessä oleva eturauhanen ja sen ympäristössä olevia elimiä.

Eturauhasen liikakasvun syyt

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu (prostatahyperplasia) on normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö, joka on todettavissa 80 %:lla yli 60-vuotiaista miehistä. Näistä noin 40 % kärsii liikakasvun aiheuttamista oireista.

Suurentuneen eturauhasen oireet johtuvat siitä, että virtsarakon alapuolella oleva eturauhanen kasvaessaan sekä painaa virtsarakon pohjaa että ahtauttaa rauhasen läpi kulkevaa virtsaputkea (ks. kuva ). Lisäksi eturauhasen kasvu vaikuttaa virtsarakon kaulan ja rauhasen lihaksiston toimintaan. Yhdessä nämä tekijät haittaavat rakon toimintaa ja vaikeuttavat virtsan eritystä.

Ainoa tunnettu eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun riskitekijä on ikä. Mikäli miessukupuolihormonien tuotanto on vähentynyt, liikakasvun riski on normaalia pienempi.

Kuva

Suurentunut eturauhanen. Suurentunut eturauhanen, joka pullistuu rakkoon päin ja kaventaa sen sisällä kulkevaa virtsaputkea, minkä seurauksena virtsan kulku heikkenee. Lisää tietoa eturauhasen liikakasvusta: ks. artikkeli Eturauhasen liikakasvu (prostatahyperplasia), eturauhasvaiva.

Oireet

Suurentunut eturauhanen aiheuttaa oireita, jotka johtuvat virtsan kerääntymisestä rakkoon ja rakon tyhjentymisen ongelmista. Virtsan kerääntymisongelmat ilmenevät tihentyneenä virtsaamistarpeena ja tästä aiheutuneina yöherätyksinä, virtsaamispakkona ja pahimmillaan pidätyskyvyn häiriöinä. Tyhjennysoireena tyypillisin on virtsantulon viipyminen ja suihkun heikentyminen sekä tunne epätäydellisestä rakon tyhjenemisestä tai tiputtelu virtsaamisen jälkeen. Pitkälle kehittyessään nämä johtavat ponnistelun tarpeeseen virtsatessa ja jopa virtsaumpeen, jolloin virtsaaminen ei onnistu lainkaan ilman apuvälineitä. Oireita voivat tilapäisesti tai pidempiaikaisesti pahentaa stressi, kylmettyminen sekä alkoholin ja eräiden sympaattiseen hermostoon ja mielialaan vaikuttavien lääkeaineiden käyttö.

Itsehoito

Koska eturauhasen liikakasvu on normaali ikääntymiseen liittyvä ilmiö, sen estämiseksi ei ole keinoja. Oireiden äkillistä pahenemista voi kuitenkin välttää pidättymällä kohtuulliseen alkoholinkäyttöön ja varomalla kylmettymistä. Kasvisuutteista (esim. kurpitsan, haavan ja kääpiöpalmun siemenet, Afrikan luumu, tähtiheinä) tehtyjen valmisteiden teho eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa on tutkimusten mukaan epävarma, eikä niitä suositella hoidoksi.

Pidättämisongelmien ja virtsantulon heikkenemisen vuoksi virtsaamista ei kannata viivyttää tarpeen ilmaantuessa, ja rakon kannattaa antaa rauhassa tyhjentyä mahdollisimman tyhjäksi.

Milloin lääkäriin

Tutkimusten ja hoidon tarve eturauhasen suurentumisen vuoksi määräytyy oireiden perusteella. Oireiden aiheuttaman haitan arvioimiseksi käytetään oirekyselyä (ks. Käypä hoito -suosituksen DAN-PSS1-lomake. Lisäksi lääkärin vastaanotolla eturauhanen tutkitaan sormella peräsuolen kautta tunnustellen ja ongelman selvittelyä täydennetään veri- ja virtsa- sekä mahdollisella kaikututkimuksella.

Potilaan ja lääkärin yhteisen arvion mukaan päätetään hoidosta, joka voi olla tarkkaavainen seuranta, lääkehoito tai eturauhaseen kohdistuvat toimenpiteet. Lääkehoidon vaihtoehtoina ovat lääkkeet, jotka löystyttävät virtsarakon kaulan lihaksia ja helpottavat virtsan tuloa (esimerkiksi alfutsosiini ja tamsulosiini) sekä lääkkeet, jotka pienentävät eturauhasen kokoa (esimerkiksi finasteridi ja dutasteridi) ja näin lievittävät oireita. Mainittujen lääkkeiden vaikutus kestää vain sen aikaa, kun niitä käytetään. Lääkitykseen voi myös liittyä sukupuolitoimintojen häiriöitä.

Eturauhaseen kajoavia hoitoja harkitaan, jos oireet haittaavat lääkehoidosta huolimatta runsaasti päivittäistä elämää tai potilaalla on anatomisia poikkeavuuksia tai muita lisäongelmia, esimerkiksi verivirtsaisuutta tai toistuvia virtsatieinfektioita. Leikkaushoidoista yleisin on höyläysleikkaus , mutta muitakin toimenpidevaihtoehtoja on (ks. tarkemmin näistä Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu yleistyy iän myötä). Virtsaputkeen ja eturauhaseen kohdistuvien lämpö- ja laserhoitojen tulokset näyttävät kuitenkin vähäisemmiltä kuin höyläyksen, ja näiden hoitojen pitkäaikaistuloksista ei vielä ole tietoa.

Jos virtsaamisoireet kehittyvät hyvin nopeasti (muutamassa kuukaudessa) tai nuorella iällä (alle 50-vuotiaana) tai jos oireisiin liittyy verivirtsaisuutta, on tutkimuksilla syytä sulkea pois eturauhassyövän mahdollisuus.

Ehkäisy

Koska eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun tärkeimmät tunnetut riskitekijät ovat ikä ja normaali miessukupuolihormonien tuotanto, ei liikakasvun ehkäisykeinoja ole tiedossa. Erään tutkimuksen mukaan vähäinen rasvan ja punaisen lihan käyttö on yhteydessä vähäisempään eturauhasen liikakasvuun, mutta varmaa tutkimustietoa syy-seuraussuhteesta ei ole.

Yöllistä virtsaamispakkoa voi ehkäistä välttämällä alkoholin ja kahvin tai runsaan nestemäärän nauttimista illalla.

Kirjallisuutta

  1. Käypä hoito -suositus Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
  2. Tammela T. Eturauhasen liikakasvu. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 5.8.2020.
  3. Deters LA. Benign prostate hypertrophy. eMedicine (vaatii käyttäjätunnuksen). Päivitetty 19.2.2021.
  4. Kristal AR, Arnold KB, Schenk JM ym. Dietary patterns, supplement use, and the risk of symptomatic benign prostatic hyperplasia: results from the prostate cancer prevention trial. Am J Epidemiol 2008;167(8):925-34. PMID: 18263602