Vatsan toimintaan liittyy lapsuudessa monenlaisia pulmia, kuten pulauttelua, koliikkivaivaa ja suolistotulehduksia. Myös vatsakivut ovat lapsilla tavallisia, ja niihin on monta syytä. Äkilliseen ja voimakkaaseen vatsakipuun tulee aina suhtautua vakavasti ja ottaa herkästi yhteys lääkäriin. Toistuviin, lieviin vatsakipuihin voidaan suhtautua rauhallisemmin, mutta myös niiden selvittely lääkärissä on usein tarpeellista.

Äkillinen vatsakipu

Äkillisesti ilmaantunutta vatsakipua voidaan seurata muutama tunti. Jos kipu helpottuu ja lapsi voi muutenkin hyvin, ei lääkärikäyntiä tarvita. Jos kipu sen sijaan jatkuu yli kuusi tuntia, on syytä hakeutua päivystävän lääkärin vastaanotolle. Tällöinkin kyse on usein ohimenevästä vaivasta, mutta lääkärin tutkimus, eräät laboratoriokokeet sekä seuranta ovat yleensä välttämättömät. Melko usein ohimenneen vatsakivun syy jääkin avoimeksi.

Tavallisimpia vatsakivun syitä ovat virusperäinen suolistotulehdus, toiminnalliset vatsavaivat, virtsatieinfektio, ulostemassan ahtautuminen suolessa (ummetus) ja Henoch-Schönleinin purppura. Myös kuroutunut tyrä ja kiveksen kiertymä voivat aiheuttaa vatsakipua. Erityisesti pienillä lapsilla hengitystieinfektion ja korvatulehduksen erottaminen todellisesta vatsavaivasta voi olla vaikeaa. Virtsakivitauti tai virtsateiden rakennepoikkeamista johtuva virtsaumpi on lapsilla mahdollinen, joskin harvinainen vatsa-kylkikivun syy. Virtsatieinfektio voi ilmetä kuumeena ja vatsakipuna. Sen sijaan aikuisilla yleinen sappitietulehdus ja sappitiekivi ovat lapsilla äärimmäisen harvinaisia.

Suolen tuppeuma ja kiertymä

Pienillä lapsilla tärkeä äkillisen vatsakivun syy on suolen tuppeuma. Siinä ohutsuolen loppuosa tunkeutuu paksunsuolen sisään ja aiheuttaa kulkuesteen. Tyypillisesti lapsella on kovat, aaltomaiset kivut ja oksentelua, ja ulosteena voi tulla verensekaista limaa. Kipujen välillä lapsi voi olla yllättävän hyväkuntoinen. Sairaalassa diagnoosi varmentuu röntgentutkimuksessa, minkä jälkeen tukos laukaistaan.

Tärkeä harvinainen mutta äkillinen kovan vatsakivun syy imeväisiässä on suolen virhekiertymä, joka hoitamattomana johtaa suolen verenkiertohäiriöön ja suolikuolioon. Luonnollista on, että imeväisen alkaessa itkeä lohduttomasti, mikä hellittelystä huolimatta pahenee, tulee aina hakeutua päivystyksellisesti hoitoon.

Umpilisäketulehdus

Umpilisäkkeen tulehdus ("umpisuolentulehdus") on tärkeä lasten vatsakivun syy. Noin kaksi tuhannesta lapsesta sairastuu vuosittain umpilisäketulehdukseen. Potilaat ovat yli 5-vuotiaita ja useimmiten yli 10-vuotiaita. Kuume, vatsakipu ja oksennus ovat tärkeimmät oireet, ja ne kehittyvät 1–2 vrk:n sisällä.

Tavallisesti vatsakipu alkaa navan seudusta ja siirtyy vähitellen oikeaan alaneljännekseen. Tärinä pahentaa usein kipuja vatsakalvoärsytyksen kautta, ja niinpä tavallista on, että lapselle tehdään tutkittaessa hyppelykoe. Liikkuminen saattaa myös pahentaa oireita. Pahoinvointi, ruokahaluttomuus ja oksentelu ovat tavallisia umpilisäkkeen tulehdukseen liittyviä yleisoireita, mutta niiden puuttuminenkaan ei ole harvinaista. Lisäksi vatsaa painellessa tunnetaan aristus oikealla alavatsalla. Usein löydökset ovat kuitenkin epämääräisempiä, ja voidaan sanoa, että kun kouluikäisellä lapsella ilmenee useita tunteja jatkuva vatsakipu, on aina parempi hakeutua hoitoon. Joskus käy niin, että umpisuoli puhkeaa jo kotona, mikä johtaa tilapäiseen kivun helpottumiseen.

Sairaalan poliklinikalla potilaasta otetaan laboratoriokokeita ja tehdään vatsan ultraäänitutkimus ja usein vatsan tietokonekuvaus. Umpilisäketulehduksen hoitona käytetään edelleen usein tulehtuneen lisäkkeen poistoleikkausta joko pienestä ihoviillosta tai tähystimen avulla. Tulehdus voidaan myös tietyissä tilanteissa hoitaa suonensisäisillä antibiooteilla. Päätös hoitomuodosta tehdäänkin yksilöllisesti.

Milloin hoitoon

Jos lapsella esiintyy useamman tunnin kestävä voimakas vatsakipu, jonka syy ei ole selvä, on syytä ottaa yhteys lääkäriin.

Kirjallisuutta

  1. Rintala R. Lasten äkilliset vatsaoireet. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 25.1.2021.
  2. Mäkelä J. Akuutti umpilisäketulehdus. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 29.1.2020.
  3. Suominen J. Lapsen äkillinen vatsakipu. Duodecim 2018;134(6):577-81