Etusivu » Natrium (P-Na)

Natrium (P-Na)

Laboratoriotutkimusten tulkinta
30.6.2016
Seija Eskelinen

Natrium on tärkeimpiä elimistön nesteiden suoloja. Sopiva veren ja muiden nesteiden natriumpitoisuus on välttämätön aineenvaihdunnan toiminnalle.

Ruoan ja juoman mukana nautittu natrium ei vaikuta seerumin natriumin määrään käytännössä lainkaan. Tämä johtuu siitä, että munuaiset säätelevät erittäin tehokkaasti veren natriumin väkevyyttä. Jos nautimme suolaista ruokaa, liika natrium erittyy välittömästi virtsaan. Kun saamme vähän natriumia, sen erittyminen virtsaan vähenee. Näin elimistö pyrkii pitämään toiminnan kannalta sopivan natriumin väkevyyden veressä. Seerumin natriumarvon avulla ei siis voida arvioida nautitun suolan määrää.

Sen sijaan elimistön "vesitalous" vaikuttaa suuresti seerumin natriumin väkevyyteen. Otetaan esimerkiksi litra liuosta, jossa on 1 % natriumia. Jos lisäämme siihen yhden desilitran vettä, natriumin väkevyys on enää 0,9 % eli liuos laimenee kymmenen prosenttia. Jos teemme päinvastoin eli poistamme litrasta natriumliuosta desilitran vettä, liuos väkevöityy. Saadaan 1,1-prosenttinen natriumliuos.

Pieneen natriumarvoon (hyponatremiaan) on periaatteessa kaksi syytä. Jotkin sairaudet aiheuttavat ihmisen vesitaloutta säätelevän vesihormonin eli vasopressiinin toiminnan häiriöitä, minkä seurauksena veriplasma laimenee liiaksi. Myös tietyt lääkkeet voivat joskus aiheuttaa vastaavan häiriön. Tilanne on sama kuin edellä kuvatussa esimerkissä, jossa liuokseen oli lisätty vettä. Liikaa juomalla voidaan myös saada aikaan vaarallisen matala natriumtaso. Sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla lievä hyponatremia on yleistä, eikä sitä pidä yrittää korjata lisäsuolaa tai keittosuolatabletteja nauttimalla. Se johtaa turvotuksiin ja paheneviin vajaatoimintaoireisiin. Toinen perussyy pienentyneeseen natriumarvoon on natriumin menetys, jota aiheuttaa esimerkiksi pitkään jatkunut oksentelu tai ripuli.

Pieni natriumin pitoisuus altistaa sydämen rytmihäiriöille ja aiheuttaa voimattomuutta «Veren suolapitoisuuksien muutoksia»2. Kovin pieni pitoisuus (alle 120 mmol/l) voi johtaa kouristuksiin ja tajunnan häiriöihin.

Suurentunut natriumarvo (hypernatremia) on paljon harvinaisempi kuin liian pieni arvo «Veren suolapitoisuuksien muutoksia»2. Oikeastaan se voi syntyä vain silloin, kun jostain syystä vettä ei saada tarpeeksi menetetyn tilalle. Harvinaisessa aivolisäkkeen seudun sairaudessa «Aivolisäkkeen sairauksia»3 vesihormonin tuottaminen loppuu, jolloin virtsataan yli kymmenenkin litraa päivässä. Tässä vauhdissa ei vettä juomalla enää pysytä ja siksi natriumarvo suurenee. Liian suuri natriumin pitoisuus seerumissa johtaa monien elintoimintojen häiriintymiseen.