Natrium on tärkeimpiä elimistön nesteiden suoloja. Sopiva veren ja muiden nesteiden natriumpitoisuus on välttämätön aineenvaihdunnan toiminnalle. Natriumpitoisuutta tutkitaan neste- ja suolatasapainon seurannassa.

Ruoan ja juoman mukana nautittu natrium ei vaikuta juurikaan plasman natriumin määrään. Tämä johtuu siitä, että munuaiset säätelevät erittäin tehokkaasti veren natriumin väkevyyttä. Jos nautimme suolaista ruokaa, liika natrium erittyy välittömästi virtsaan. Kun saamme vähän natriumia, sen erittyminen virtsaan vähenee. Näin elimistö pyrkii pitämään toiminnan kannalta sopivan natriumin väkevyyden veressä. Natriumarvon avulla ei siis voida arvioida nautitun suolan määrää.

Sen sijaan elimistön "vesitalous" vaikuttaa suuresti natriumin väkevyyteen. Otetaan esimerkiksi litra liuosta, jossa on 1 % natriumia. Jos lisäämme siihen yhden desilitran vettä, natriumin väkevyys on enää 0,9 % eli liuos laimenee kymmenen prosenttia. Jos teemme päinvastoin eli poistamme litrasta natriumliuosta desilitran vettä, liuos väkevöityy. Saadaan 1,1-prosenttinen natriumliuos.

Pienentynyt veren natrium (hyponatremia)

Pienentynyt natriumarvo (hyponatremia) johtuu tavallisimmin natriumin laimentumisesta tai natriumin menetyksestä.

Yleisin perussyy on natriumin laimentuminen, koska veden saanti on suurempaa kuin sen menetys. Jotkin sairaudet aiheuttavat ihmisen vesitaloutta säätelevän vesihormonin eli vasopressiinin toiminnan häiriöitä, minkä seurauksena veriplasma laimenee liiaksi. Myös tietyt lääkkeet voivat joskus aiheuttaa vastaavan häiriön. Tilanne on sama kuin edellä kuvatussa esimerkissä, jossa liuokseen oli lisätty vettä. Liikaa juomalla voidaan myös saada aikaan vaarallisen matala natriumtaso. Sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla lievä hyponatremia on yleistä, eikä sitä pidä yrittää korjata lisäsuolaa tai keittosuolatabletteja nauttimalla. Se johtaa turvotuksiin ja paheneviin vajaatoimintaoireisiin.

Toinen perussyy pienentyneeseen natriumarvoon on natriumin menetys, jota aiheuttaa esimerkiksi pitkään jatkunut oksentelu tai ripuli. Myös hyvin runsas hikoilu, esimerkiksi maratonin yhteydessä, voi johtaa hyponatremiaan.

Pieni natriumin pitoisuus altistaa sydämen rytmihäiriöille ja aiheuttaa voimattomuutta Veren suolapitoisuuksien muutoksia. Kovin pieni pitoisuus (alle 120 mmol/l) voi johtaa kouristuksiin ja tajunnan häiriöihin.

Suurentunut veren natrium (hypernatremia)

Suurentunut natriumarvo (hypernatremia) on paljon harvinaisempi kuin liian pieni arvo. Oikeastaan se voi syntyä vain silloin, kun jostain syystä vettä ei saada tarpeeksi menetetyn tilalle. Riittämätön juominen on tavallisin hypernatremian syy. Esimerkiksi vanhuksilla janokeskus ei aina toimi normaalisti. Veden voimakas haihtuminen iholta esimerkiksi kuumeen tai palovamman yhteydessä voi johtaa kohonneisiin natriumarvoihin. Harvinaisessa aivolisäkkeen seudun sairaudessa vesihormonin tuottaminen loppuu, jolloin virtsataan yli kymmenenkin litraa päivässä. Tässä vauhdissa ei vettä juomalla enää pysytä ja siksi natriumarvo suurenee.

Liian suuri natriumin pitoisuus johtaa monien elintoimintojen häiriintymiseen.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimusta varten ei tarvitse paastota.

Kirjallisuutta

  1. HUSLAB - tutkimusohjekirja
  2. Matikainen N. Hypernatremia. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 2.4.2024.
  3. Matikainen N. Hyponatremia. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 28.4.2023.