Verenvuodon syynä on tavallisesti vamma tai toisinaan jokin vakava sairaus. Iskun voimakkuudesta tai aiheuttajasta riippuu, miten laajalti ja syvästi iho ja sen alaiset kudokset vaurioituvat.

Jos verenvuoto on runsasta, se vähentää kiertävän veren määrää ja saattaa aiheuttaa verenkierron vakavan häiriötilan, sokin.

Toisin kuin ulkoinen verenvuoto, sisäinen verenvuoto ei näy, koska vuoto tapahtuu kudoksiin tai elimistön onteloihin.

Haavat

Haava on ihon tai limakalvon vaurio, johon voi liittyä myös syvempien kudosten tai sisäelinten vammoja.

Haavatyypit

Naarmu tai pintahaava syntyy raapaisusta tai kaatumisesta. Iho voi vahingoittua laajalta alueelta, ja hiussuonien rikkoutuessa haavasta tihkuu verta ja kudosnestettä.

Viiltohaavan aiheuttaa terävä, leikkaava esine, esimerkiksi puukko tai lasi. Viiltohaava voi olla pinnallinen tai syvä. Syvä viiltohaava ulottuu ihonalaiseen kudokseen vaurioittaen lihaksia, hermoja, verisuonia ja jänteitä ja vuotaa usein runsaasti. Haavan reunat ovat siistit.

Pistohaava syntyy, kun esimerkiksi naula tai tikku, puukko tai muu terävä esine puhkaisee ihon. Vuoto ulospäin saattaa olla vähäistä, mutta kudoksen sisällä saattaa olla vakavia kudos- tai elinvaurioita ja verenvuotoa. Erityisen vaarallinen on vartaloon osunut pisto.

Ruhjehaava syntyy joko tylpästä esineestä tai murskaavan ja repivän väkivallan seurauksena. Iho rikkoutuu, haavassa on risaiset reunat ja vamma-alue on repaleinen, joskus pahasti vaurioitunut. Näkyvä verenvuoto on niukkaa tai runsasta.

Ampumahaavassa luodin sisäänmenoaukko on yleensä pieni, mutta ulostuloaukko saattaa olla laaja. Vaikka näkyvä vaurio on vähäinen, paineen aiheuttama sisäinen vamma on usein vakava. Ulostuloaukosta voi vuotaa runsaasti verta. Erityisen vaarallinen on vartalon ampumahaava.

Puremahaava syntyy eläimen tai ihmisen puremasta. Näissä tilanteissa haavan tulehdusriski on erityisen suuri.

Haavan paraneminen

Haavan paranemiseen vaikuttavat

 • haavatyyppi ja verenvuodon määrä
 • haavan koko ja sijainti
 • haavan puhtaus
 • jatkohoitoa vaativissa tilanteissa aika haavan synnystä hoidon aloittamiseen.

Toimi näin haavatyypistä riippumatta

 • Tilanteen mukaan puhdista vedellä lika haavasta. Jatkohoitoa vaativia haavoja ei puhdisteta onnettomuuspaikalla.
 • Vierasesineitä ei yleensä poisteta haavasta ensiavun yhteydessä, ellei esineen paikalleen jättäminen vaikeuta hengitystä (esimerkiksi vierasesine kasvojen tai kaulan alueella).
 • Tyrehdytä verenvuoto painamalla vuotokohtaa sormella tai kädellä.
 • Suojaa haava-alue sidoksella.
 • Soita tarvittaessa hätänumeroon 112.
 • Anna tarvittaessa muuta oireiden mukaista ensiapua.
 • Seuraa autettavan tilaa (hengitys ja verenkierto) ammattiavun tuloon saakka.
Kuva

Haava-aluetta painetaan runsaan verenvuodon tyrehdyttämiseksi. Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa.

Tarkempia kotihoito-ohjeita

Toimi näin, kun haava on pieni

 • Pese kädet ennen kuin alat käsitellä haavaa.
 • Puhdista haava-alue vedellä ja saippualla.
 • Tyrehdytä verenvuoto painamalla haavaa tai puristamalla haavan reunoja yhteen.
 • Sulje viiltohaava haavateipillä, pikasiteellä tai haavansulkuteipillä (perhoslaastari).
 • Peitä haava tarvittaessa sidetaitoksella ja kiinnitä se kiinnelaastarilla tai joustinsiteellä.
 • Varmista, että jäykkäkouristusrokotus on voimassa (ks. Haavan tulehtuminen).
 • Anna haavan parantua rauhassa.
 • Vaihda sidettä tai laastaria säännöllisesti, ja pidä suojasidos kuivana.
 • Hakeudu lääkäriin, jos haava tulehtuu.

Lääkärin hoitoa vaativat

 • runsaasti vuotavat haavat
 • syvät pistohaavat
 • haavat, joihin on joutunut hiekkaa tai multaa
 • eläinten ja ihmisten puremat
 • haavat, joissa on tai epäillään olevan vierasesine
 • tulehtuneet haavat.

Haavan tulehtuminen

Haavojen ensiavun ja hoidon tarkoituksena on pitää haava-alue mahdollisimman puhtaana ja suojata vaurioitunut alue, jotta haavaan ei pääse tulehdusta aiheuttavia bakteereita autettavan iholta, maasta, auttajan käsistä tai vamman aiheuttajasta.

Tulehduksen paikallisoireita ovat

 • punoitus
 • turvotus
 • kuumoitus
 • kipu.

Tulehduksen oireet aiheutuvat elimistön puolustusmekanismeista. Elimistö pyrkii tuhoamaan bakteerit lisäämällä valkosoluja ja verenkiertoa tulehdusalueella. Turvotus ja verentungos kudoksessa aiheuttavat kipua. Tulehdus voi levitä haavasta imusuonistoa pitkin imurauhasiin, jolloin imusuonitulehdus näkyy etenevänä punaisena juovana.

Turvonneita imurauhasia voi tuntua haavan sijainnin mukaan kaulalla, kainalossa tai nivustaipeessa. Kipeytyneet imurauhaset ja kuume ovat merkkinä imurauhastulehduksesta.

Jäykkäkouristus on tetanusbakteerin aiheuttama hengenvaarallinen tulehdus. Näitä bakteereita on etenkin ulosteiden saastuttamassa maaperässä. Tästä syystä lääkärin hoitoon kuuluvat kaikki haavat, joihin on joutunut lantaa, multaa tai hiekkaa.

Jäykkäkouristus- eli tetanusrokotus suojaa jäykkäkouristukselta. Jos jäykkäkouristusriski haavassa arvioidaan suureksi, tarvitaan uusi rokotus, jos edellisestä on aikuisella yli 10 vuotta. Tetanusrokotteen voimassaolo kannattaa pitää yllä ottamalla tehosterokote 25-, 45- ja 65-vuotiaana, ja sen jälkeen 10 vuoden välein. (ks. tarkemmin THL:n ohje tetanusrokotuksesta tapaturmatilanteissa).

Näkyvän verenvuodon tyrehdyttäminen

Runsas, näkyvä verenvuoto pyritään tyrehdyttämään mahdollisimman nopeasti painamalla vuotokohtaa.

Kuva

Aseta verta vuotava autettava välittömästi istumaan tai makuulle. Sido vuotokohtaan paineside.

Toimi näin verenvuodon tyrehdyttämiseksi

 • Tyrehdytä verenvuoto painamalla vuotokohtaa sormin tai kämmenellä. Jos loukkaantunut pystyy itse painamaan haavaa, kehota häntä tekemään niin.
 • Auta loukkaantunut välittömästi istumaan tai makuulle.
 • Mikäli käytössäsi on hemostaattinen sidos (verenvuotoa tyrehdyttävä) ja osaat sitä käyttää, sen käytön yhdistäminen suoraan vuotokohdan painamiseen on suositeltavaa.
 • Sido vuotokohtaan paineside.
 • Soita hätänumeroon 112, jos arvioit tilanteen sitä vaativan.
 • Jos vuoto ei asetu, aseta äärimmäisenä hätäkeinona vuotokohdan (painesiteen) yläpuolelle kehoon päin kiristysside. Kiristysside tehdään tätä varten tarkoitetulla kaupallisella tuotteella. Kiristyssiteen voi tehdä tilapäisvälineellä kuten vyöllä vain, mikäli kaupallista tuotetta ei ole saatavilla, ja muut toimet eivät riitä.
 • Seuraa autettavan tilaa (vuoto, hengitys ja verenkierto) ammattiavun tuloon saakka ja soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu henkeä uhkaavaksi (ks. Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt).

Painesiteen sitominen käteen tai jalkaan

Kun sidostarvikkeita tai tilapäisvälineitä on käytettävissä, sidotaan runsaasti vuotavaan haavaan paineside.

Kuva

Sido runsaasti vuotavaan haavaan paineside.

Toimi näin painesiteen sitomisessa

 • Anna autettavan olla makuulla.
 • Jatka vuotokohdan painamista.
 • Aseta haavalle suojaside ja jatka painamista siteen päältä.
 • Aseta suojasiteen päälle painoksi 1–2 siderullaa siten, että ne toimivat painona. Painona voi käyttää siderullan sijasta myös esimerkiksi rullaksi taiteltua käsinettä.
 • Kiinnitä suojaside ja paino tukevasti joustositeellä, huivilla tai kolmioliinalla siten, että vuoto saadaan hallintaan.

Verenvuodon tyrehdyttäminen kiristyssiteellä

Kiristyssidettä tarvitaan vain, kun vuodon saaminen hallintaan ei muilla keinoin ole mahdollista. Kiristyssidettä ei käytetä normaalisti ensisijaisena toimenpiteenä, ja sen käyttö edellyttää koulutusta.

Toimi näin, kun tyrehdytät verenvuodon kiristyssiteellä

 • Aseta autettava istumaan tai makuulle.
 • Aseta side vammakohdan yläpuolelle (5–7 cm) vammasta kohti vartalon keskilinjaa.
 • Vedä side (tätä varten tarkoitettu kaupallinen tuote) niin kireälle, että vuoto lakkaa ja kiinnitä tarraosa. Side tuottaa kovaa kipua.
 • Kiinnitä sauvaosa käyttöohjeen osoittamalla tavalla.
 • Kirjoita siteeseen kellonaika, jolloin side asetettiin.
 • Siteen annetaan olla paikallaan, kunnes ammattiapu ottaa vastuun.
 • Anna sokin oireenmukainen ensiapu (ks. Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt).
 • Soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka.

Hemostaattinen sidos

Hemostaattinen sidos tarkoittaa kaupallista haavasidosta, johon on lisätty veren hyytymistä edistäviä aineosia. Hemostaasi tarkoittaa veren hyytymistä.

Haavan sitominen

Haavan sitomisen tarkoituksena on verenvuodon tyrehdyttäminen, haavan suojaaminen ja haava-alueen tukeminen.

Toimi näin, kun sidot haavan

 • Puhdista haava.
 • Pane haavan päälle mahdollisimman puhdas ja riittävän iso peitinside. Kaikki tehdasvalmisteiset sidostarvikkeet voit korvata tilapäisillä tarvikkeilla. Näitä voivat olla huivi, kaulaliina, vaipat, pyyheliina tai lakana.
 • Kiinnitä peitinside tarkoitukseen sopivalla kiinnityssiteellä, kuten teipillä, joustositeellä tai kolmioliinalla.

Esimerkkejä haavan sitomisen tekniikasta

Kuva

Haava kädessä. Sido kaksi kierrosta suoraan ranteen ympäri. Jatka sidosta pikkusormen, kämmenen ja etusormen kautta takaisin kämmenselkään niin, että syntyy kahdeksikon muotoinen kuvio. Toista kahdeksikon muotoista kuviota, kunnes käsi on riittävästi peittynyt. Aseta varmistusteippi ranteen kohdalle.

Kuva

Haava nilkassa

Erityistilanteita

Irtileikkautunut raajan osa tai raaja

Raaja tai raajan osa voi onnettomuudessa leikkautua irti. On tärkeää, että irronnut raaja, raajan osa tai kudoksen kappaleet toimitetaan autettavan mukana sairaalaan.

Toimi näin, kun raaja on leikkautunut irti

 • Tyrehdytä verenvuoto ja sido tynkä.
 • Soita hätänumeroon 112.
 • Anna tarvittaessa sokin oireenmukainen ensiapu (ks. Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt).
 • Laita irtileikkautunut osa mahdollisimman puhtaaseen muovipussiin ja sulje pussi. Jos mahdollista, sijoita pussi jääveteen. Kudos ei saa olla suorassa kosketuksessa jään kanssa.

Irronnut hammas

Irronnut hammas voidaan usein kiinnittää takaisin paikalleen.

Toimi näin, kun hammas on irronnut

 • Irronnut hammas pyritään asettamaan takaisin hammaskuoppaan.
 • Hakeudu välittömästi hammaslääkäriin.
 • Koske hammasta vain sen kruunuosaan, ei juuriosaan. Ellei irronnutta hammasta saada hammaskuoppaan, kuljeta kosteaan sideharsoon tai paperiin kiedottu hammas mieluiten maidossa, vältä kraanavettä. Hampaan säikeet eivät saa kuivua.
 • Mikäli hammaskuoppa vuotaa verta, laita kostea sideharso tai puhdas kostea liina kuoppaan ja pyydä autettavaa puremaan hampaat yhteen.

Haava vatsan alueella

Syvälle ulottuva pisto- tai ampumahaava tai tylpän esineen aiheuttama ruhje vatsassa voi vaurioittaa vatsan alueen sisäelimiä. Runsaan sisäisen verenvuodon vaara ja siten myös sokin vaara on näissä tilanteissa suuri.

Toimi näin, kun haava on vatsan alueella

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Aseta autettava makuuasentoon ja tue hänen polvensa koukkuun, jolloin lihasjännitys ja kipu vatsan alueella vähenevät.
 • Käännä tajuton, hengittävä autettava kylkiasentoon. Peitä haava-alue sidoksella.
 • Jos haavasta työntyy ulos suolta, älä työnnä sitä haava-aukosta sisään, vaan peitä suoli mahdollisimman puhtaalla, kostealla siteellä.
 • Anna sokin oireenmukainen ensiapu (ks. Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt).
 • Soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Seuraa autettavan tilaa ammattiavun tuloon saakka.
Kuva

Anna vatsaan vammautuneen tajuissaan olevan autettavan maata selällään polvet tuettuna koukkuun.

Syvä haava rintakehän alueella

Rintakehän pisto- tai ampumavamma voi aiheuttaa keuhkovaurion. Näkyvä vuoto saattaa olla vähäistä, mutta tilanne voi siitä huolimatta olla hengenvaarallinen sisäisen verenvuodon tai keuhkovaurion seurauksena.

Toimi näin, kun rintakehän alueella on syvä haava

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Mahdollinen verenvuoto tyrehdytetään kädellä painamalla.
 • Haavaa ei saa peittää, vaan anna sen olla paljaana.
 • Anna autettavan olla puoli-istuvassa asennossa tai asennossa, jossa on helppo hengittää.
 • Anna sokin oireenmukainen ensiapu (ks. Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt).
 • Soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Seuraa autettavan tilaa (hengitys ja verenkierto) ammattiavun tuloon saakka.
Kuva

Puoli-istuva asento helpottaa hengitystä.

Sisäinen verenvuoto

Sisäinen verenvuoto voi johtua rajun väkivallan, kuten vatsan alueelle osuneen iskun, aiheuttamasta pehmytosavammasta. Vuodon lisääntyessä autettava voi mennä sokkiin (ks. Hengityksen, verenkierron ja tajunnan häiriöt).

Toimi näin sisäisessä verenvuodossa

 • Soita hätänumeroon 112.
 • Turvaa hengitys ja verenkierto.
 • Anna sokin oireenmukainen ensiapu.
 • Soita 112:een uudestaan, jos tila selkeästi muuttuu.
 • Seuraa autettavan tilaa (hengitys ja verenkierto) ammattiavun tuloon saakka.

Kun pienet pinnalliset verisuonet repeytyvät esimerkiksi iskun, lyönnin tai kolhun seurauksena, syntyy sisäistä verenvuotoa. Kudoksiin tapahtuva vuoto näkyy ensin vamma-alueen turvotuksena ja punoituksena, mutta muuttuu vähitellen mustelmaksi. Näissä pehmytosavammoissa ensiapuna on painaminen ja kylmän käyttö (ks. myös Tuki- ja liikuntaelinten ja pään vammat).