Etusivu » Nivelreuma

Nivelreuma

Lääkärikirja Duodecim
13.2.2018
sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki

Nivelreuma on pitkäaikainen (krooninen) nivelten sairaus, jota sairastaa melkein yksi sadasta yli 16-vuotiaasta suomalaisesta. Vuodessa nivelreumaan sairastuu Suomessa noin 2 000 henkilöä. Sairaus on naisilla 2–3 kertaa yleisempi kuin miehillä. Tavallisin puhkeamisikä on 60 vuotta, mutta sairaus voi alkaa missä iässä tahansa.

Nivelreuman syyt

Nivelreumassa nivelten sisäkalvossa ja muissa rakenteissa on jatkuva tulehdusreaktio. Se ei ole bakteeri-infektio, vaan autoimmuunireaktioon liittyvä tulehdustila, jossa tulehdussolut vaurioittavat omia kudoksia.

Tupakka on nivelreuman riskitekijä miehillä, joilla se aiheuttaa lähes nelinkertaisen sairastumisvaaran. Naisilla tupakan yhteyttä ei ole todettu. Ravinnolla ei tiedetä olevan merkitystä nivelreuman puhkeamisessa. Perinnöllinen alttius vaikuttaa nivelreuman syntyyn: nivelreumaatikon lähisukulaisella on muihin verrattuna 2–4-kertainen sairastumisriski.

Autoimmuunireaktion käynnistymisen syytä ei tiedetä. Yksi mahdollisuus on, että nivelkalvolla on bakteerien tai virusten aineosia, jotka käynnistävät reaktion, mutta tästä ei ole vedenpitäviä todisteita.

Nivelreuman oireet

Nivelreuma alkaa yleensä hiipien. Ensioireena on usein päkiöiden kävelyarkuus ja sorminivelten aamujäykkyys, arkuus ja turvotus (ks. kuva «Nivelreuma sormissa»1). Myös isommat nivelet, kuten polvet tai kyynärpäät, voivat sairastua ensimmäisinä. Nivelreumalle ominaista on oireiden symmetrisyys, eli molempien käsien ja jalkojen nivelet sairastuvat suunnilleen samaan aikaan.

Aluksi on lievää nivelkipua ja vähintään tunnin kestävää aamujäykkyyttä sekä sormien arkuutta. Myöhemmin nivelet turpoavat ja ovat kipeät ja niiden liikuttaminen on kivuliasta. Levossa tuntuva särky on epätavallista. Nivelreumaan liittyy usein yleisoireena väsymystä, ruokahaluttomuutta ja lievää kuumeilua.

Joillakin potilailla esiintyy niin sanottuja reumakyhmyjä, yleensä raajojen ojentajapuolelle syntyviä kyhmyjä, joiden koko vaihtelee muutamasta millistä parin senttiin (ks. kuva «Reumakyhmyjä»2). Osalla potilaita nivelreumaan voi vuosien mittaan liittyä Sjögrenin oireyhtymä (ks. «Sjögrenin oireyhtymä»1) eli suun ja silmien kuivumistaipumusta.

Nivelreuma on pitkäaikainen (krooninen) sairaus, joka usein vaivaa vuosia tai vuosikymmeniä. Varhaisella lääkityksen aloittamisella sairaus yleensä saadaan hallintaan.

Suurimmalla osalla taudin kulku on vaihteleva eli sairaudessa on vuosien mittaan parempia ja huonompia jaksoja. Noin 10 prosentilla sairaus vuosi vuodelta pyrkii huononemaan; tosin nykyisillä lääkkeillä tätä pystytään usein hillitsemään.

Nivelreuman toteaminen

Taudin toteaminen perustuu pääasiassa lääkärin tekemään arvioon potilaan kertomista oireista ja vastaanottohuoneessa tehdyn tutkimuksen tuloksista. Diagnoosin tueksi voidaan käyttää laboratoriokokeita: veren lasko (”senkka”, ks. «Lasko (B-La)»2) on suurentunut, verestä löytyy yleensä niin sanottu reumatekijä (ks. «Sitrulliinivasta-aineet (S-CCPAb)»3) ja nivelnesteestä löytyy tyypillisiä muutoksia. Laboratoriotutkimukset eivät sataprosenttisesti toimi nivelreumassa, sillä osalla potilaista reumatekijä on normaali ja joissakin muissa tiloissa se voi olla epänormaali.

Nivelreuman itsehoito

Hoitoon kuuluu aina fysioterapia, jonka avulla estetään nivelten jäykistymistä ja muita haittoja. Nivelreumaa sairastava voi vaikuttaa itse sairauteen, sillä useissa tutkimuksissa on todettu liikuntaharjoittelun parantavan nivelten liikkuvuutta ja toimintakykyä. Liikuntaharjoittelun toteuttamiseen saa ohjeita fysioterapeutilta tai tästä ohjeesta: «Nivelrikko ja nivelreuma – liikuntaohje»4.

Ravinnon laadulla saattaa olla vaikutuksia nivelreuman oireisiin, mutta mitään yleispätevää nivelreumapotilaan ruokavaliota ei ole. Paasto lievittää väliaikaisesti oireita, mutta vaikutus päättyy nopeasti sen jälkeen. Järkevintä on käyttää täysipainoista ja runsaasti kasviksia sisältävää ruokaa. Kalaöljyn (ks. «Omega-rasvahapot»5) tavallista runsaampaa käyttöä voi kokeilla. Enemmän tietoa ravinnosta ja reumasta: ks. «https://www.reumaliitto.fi/fi/ruokavalio-tulehduksellisissa-reumasairauksissa-ja-systeemisissa-sidekudossairauksissa»1.

Nivelreuman hoito

Hoidon tavoitteena on jarruttaa tulehdusreaktiota nivelissä. Kun nivelreuma todetaan, aloitetaan aina perushoito neljällä lääkkeellä niveltulehduksen hillitsemiseksi. Lääkkeistä tärkein on solunsalpaaja metotreksaatti, jota annostellaan kerran viikossa. Kortisonihoitoa käytetään pienellä annoksella suun kautta. Muut lääkkeet ovat sulfasalatsiini ja hydroksiklorokiini. Kortisonia käytetään myös nivelen sisäisinä pistoksina ajoittain, mutta jatkuvaa käyttöä vältetään haittavaikutusten vuoksi.

Edellä mainituilla tavanomaisilla reumalääkkeillä nivelreuma asettuu suurimmalla osalla potilaita. Noin joka neljännellä reumapotilaalla tarvitaan tehokkaampia niin sanottuja biologisia lääkkeitä, joita annostellaan pistoksina. Ne tehoavat hankalissa tapauksissa paremmin kuin muut lääkkeet. Lääkkeiden haittana on korkea hinta. Lääkäri päättää yksilöllisesti, milloin tarvitaan biologisia lääkkeitä.

Nivelreuman hoitoon kuuluu myös kipulääkkeiden käyttö. Turvallisin vaihtoehto on parasetamoli, joka monessa tapauksessa on riittävä vaihtoehto. Tulehduskipulääkkeitä voidaan käyttää myös (ks. «Kipulääkkeet – turvallinen käyttö»6), mutta niillä on enemmän haittavaikutuksia, joista pahin on suolistoverenvuoto. Keskushermostoon vaikuttavia vahvempia kipulääkkeitä tarvitaan harvoin.

Magneetti- ja kuparirannekkeet tehottomia

Erilaisia magneettirannekkeita ja kuparirannekkeita markkinoidaan nivelreuman hoitoon. Vuonna 2013 ilmestyi perusteellinen tutkimus, jossa 65 reumapotilaalla verrattiin niiden tehoa lumerannekkeisiin (magneettirannekkeiden näköisiä mutta ilman magnetismia). Vaikutuksia arvioitiin seuraavilla muuttujilla: kipu, tulehdusreaktio, toimintakyky, sairauden aktiivisuus ja lääkkeiden käyttömäärä. Kahden eri magneettirannekkeen ja yhden kuparirannekkeen vaikutukset eivät lainkaan eronneet lumerannekkeen vaikutuksista. Lue artikkeli tästä.

Nivelreuman ehkäisy

Koska tupakointi lisää etenkin miehillä vaaraa sairastua nivelreumaan, sairastumisvaaraa voidaan pienentää sen lopettamisella. Muita ehkäiseviä keinoja ei tunneta.

Lisää tietoa nivelreumasta

Käypä hoito -suosituksen potilasversio: ks. «Nivelreuma - yleisin tulehduksellinen reumasairaus»7

Suun hoito nivelreumassa: ks. «Nivelreuma ja suun terveys»8

Suomen Reumaliiton internet-sivut

Käytettyjä lähteitä

  • Käypä hoito -suositus Nivelreuma «http://www.kaypahoito.fi/kh/kaypahoito?suositus=hoi21010»2
  • Puolakka K. Nivelreuma. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 12.6.2016.
  • Hannonen P, Korpela M. Biologiset reumalääkkeet nivelreuman hoidossa: milloin, mahdollisuudet, vaarat? Duodecim 2010;126(12):1451-3 (lue artikkeli).
  • Hakala M. Nivelreuma. Kirjassa: Martio J, Karjalainen A, Kauppi M, Kukkurainen ML, Kyngäs H (toim.). Reuma. Kustannus Oy Duodecim 2007, s. 321–340.
  • Rantalaiho V, Sokka T, Meri S. Nivelreuma. Duodecim 2017;133(18):1691-8 «/xmedia/duo/duo13915.pdf»3.