Etusivu » Sydänpysähdys ja äkkikuolema

Sydänpysähdys ja äkkikuolema

Lääkärikirja Duodecim
2.11.2018
kardiologian erikoislääkäri Raimo Kettunen

Suomessa sydänperäisen äkkikuoleman kohtaa vuosittain 5 000–10 000 henkeä. Aikuisilla äkkikuolemia tapahtuu eniten 45–75 vuoden iässä. Alle 6 kuukauden ikäistä lasta voi kohdata ns. kätkytkuolema. Äkkikuolema johtuu useimmiten ”sydänpysähdyksestä” eli vaikeasta rytmihäiriöstä. Yleisin sydänpysähdyksen aiheuttava sairaus on sepelvaltimotauti ja siihen liittyvä sydäninfarkti. Muita sydänpysähdyksen aiheuttavia sairauksia ovat sydänlihassairaudet (ks. «Sydänlihassairaus (kardiomyopatia)»1) ja periytyvät rytmihäiriöt (mm. pitkä QT -oireyhtymä, Brugadan oireyhtymä). Vaikea-asteiseen sydämen vajaatoimintaan liittyy suurentunut äkkikuoleman vaara.

Kuolemaan johtavista rytmihäiriöistä yleisin on kammiovärinä, jolloin sydämen kammiot värisevät tehottomasti. Tällöin sydänlihas ei supistu normaalisti, ja veri lakkaa kiertämästä. Kammiovärinää edeltää usein kammiotiheälyöntisyys eli kammiotakykardia (ks. «Tiheälyöntiset rytmihäiriöt (takykardiat)»2). Vaikka puhutaan ”sydänpysähdyksestä”, niin sanotut hitaat rytmihäiriöt (ks. «Hitaat rytmihäiriöt (bradyarytmiat)»3) eivät yleensä aiheuta äkkikuolemaa.

Hengenvaaralliset rytmihäiriöt aiheuttavat yleensä äkillisen tajuttomuuden. Kaulavaltimopulssia ei tunnu ja henkilö tuntuu elottomalta. Välittömästi aloitettu elvytys (ks. «Peruselvytys»4) voi pelastaa potilaan. Rintakehän painantaelvytys ja ilman puhaltaminen keuhkoihin (painelu-puhalluselvytys «https://www.punainenristi.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/2016_kuvallinen_aikuisen_ppe_yksi_auttaja.pdf»1) voi pitää potilaan elossa niin kauan, että ambulanssi ehtii paikalle. Usein kammiovärinä voidaan hoitaa defibrillaattorilla tehtävällä sähköisellä rytminsiirrolla ja lääkityksellä. Lopullinen tulos riippuu rytmihäiriön aiheuttavasta sairaudesta. Jos sydänlihas on muuten toimintakykyinen, elvytyksen ja rytmihäiriön hoidon jälkeen voi toipua täysin toimintakykyiseksi.

Käytettyjä lähteitä

Sydänpysähdys ja äkkikuolema. Kirjassa: Airaksinen J, Aalto-Setälä K, Hartikainen J, Huikuri H, Laine M, Lommi J, Raatikainen P, Saraste A (toim.). Kardiologia. Kustannus Oy Duodecim 2016, s. 616-620.

Virkkunen I, Hoppu S, Kämäräinen A. Sydämen pysähdys sairaalan ulkopuolella. Duodecim 2011;127:2287–93 «/xmedia/duo/duo99876.pdf»2.

Huikuri H. Voidaanko äkillinen, odottamaton sydänpysähdys ennustaa ja estää? Duodecim 2015;131(11):1027-31 «/xmedia/duo/duo12276.pdf»3.