Toimintaa ohjaavat pohjalliset ovat staattisen ja dynaamisen tutkimisen perusteella asiakkaalle tehtäviä yksilöllisiä jalkaterän ja alaraajan apuvälineitä. Pohjallisilla pyritään keventämään kuormitusta, ohjaamaan tai suojaamaan jalkaterän asentoa tai korjaamaan jalkaterän toimintoja.

Pohjallisia voidaan käyttää minimoimaan erilaisten rakenteellisten tekijöiden aiheuttamia kompensaatioita askelluksessa sekä toisaalta tietyissä toiminnallisissa ongelmissa optimoimaan esimerkiksi jalkaterän toimintaa.

Perusteellisen, asiantuntevan ja riittävän kattavan tutkimuksen perusteella päätyminen pohjallisiin on osoittautunut kliinisesti erittäin tehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi hoitaa ja korjata jalkaterän tai alaraajan ongelmia sekä virhetoimintoja.

Välittömän jalkakivun helpottamiseksi jalkaterapeutti tai jalkojenhoitaja voi valmistaa ensikäynnillä edulliset niin sanotut pikapohjalliset. Niiden avulla on helppo arvioida mahdollisten alaraajan ja jalkaterien toimintaa ohjaavien pohjallisten tarve.

Käyttö

Pohjallisten käytön yhteydessä tulee huomioida myös kenkien vaikutus pohjallisten toimivuuteen ja tehokkuuteen. Kengässä, jonka sisällä jalkaterä on jo valmiiksi epäedullisessa asennossa ja toimii epäsymmetrisesti, toiminnot eivät korjaannu pelkällä pohjallisten tekemisellä.

Pohjallisten tekemisen yhteydessä niin sanottu kenkäterapia tulee ottaa huomioon. Että pohjallinen voisi toimia tarkoituksenmukaisella tavalla, tulee kengän jalkapohjaa vasten olevan sisäpohjan olla suora, eikä siinä saa olla mitään "anatomisia" muotoiluja.

Lisäksi kenkäsuositukset tukevat nykyään ajatusta nolla koroista (maksimissaan sentin kantakorotus) sekä vähintään takaremmistä, joka pitää kengän paikoillaan. Pohjallisten yhteydessä on kuitenkin suotavaa, että kengissä on kantakuppi, joka pitää pohjallisen oikeassa paikassa kengän sisällä.

Pohjallisten ja erityisesti ohjausten tekeminen kannattaa aloittaa varovasti. Liian suuret muutokset liian nopeasti johtavat usein uusiin kiputiloihin sekä epämiellyttäviin tuntemuksiin. Usein asiakkaiden annetaan totutella pohjallisiin noin parin viikon ajan, minkä jälkeen jalkaterien tai alaraajojen tulisi tottua muutokseen.

Pohjalliset on hyvä ajaa sisään vähitellen, ehkä pari kolme tuntia käyttöä ensimmäisten päivien aikana. Noin 6–8 viikon käytön jälkeen kannattaa viimeistään tehdä kontrollikäynti ja tarkistaa, miten pohjalliset toimivat, ovatko kivut helpottaneet ja onko tarvetta muuttaa ohjauksia.

Seuranta

Todennäköisesti pohjallisissa käytettävät materiaalit kestävät vuosia, mutta on hyvä kontrolloida pohjallisten tilanne ja toimivuus noin vuoden tai puolentoista jälkeen. Kontrollin tarpeellisuuteen vaikuttaa myös pohjallisten käyttö, huolto ja henkilön paino. Jos ohjauksissa käytettävä materiaali yllättäen väsyy ja antaa periksi, ei enää tiedetä miten ja mihin suuntaan pohjalliset jalkaterän/alaraajan toimintaa ohjaavat. Tällaisessa tilanteessa pohjalliset saattavat kääntyä käyttäjäänsä vastaan.