Naprapaatti on manuaalisen lääketieteen ammattilainen (taulukko Naprapaatin peruskoulutuksessa hankkima ammattiosaaminen sov) ja Valviran rekisteröimä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on suorittanut korkeakoulutasoisen (Doctor of  Naprapathy, D.N.) tutkinnon joko Ruotsissa tai Yhdysvalloissa tai vuodesta 2000 alkaen Suomessa, Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa (ks. Jalkaterveysalan ammattilaisten koulutus ja ammattinimikkeet).

Naprapatia on tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn erikoistunut hoitomuoto. Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet suoritetaan asiakkaalle pääsääntöisesti käsin. Menetelminä käytetään nivelten manipulaatio- ja mobilisaatiohoitoja, lihasten ja muiden pehmytosakudosten hoitoa sekä lääkinnällistä harjoitusterapiaa (taulukko Naprapaatin peruskoulutuksessa hankkima ammattiosaaminen sov).

Työskentely

Naprapaatti työskentelee yksityisvastaanotolla, lääkäriasemalla tai muissa hoitolaitoksissa sekä alansa asiantuntijana terveyskeskusten, sairaaloiden tai kuntoutuksen moniammatillisissa hoitoryhmissä. Naprapaatit ovat saavuttaneet vankan jalansijan myös liikuntaan ja urheiluun suuntautuneissa terveydenhuollon palveluissa.

Taulukko 1. Naprapaatin peruskoulutuksessa hankkima ammattiosaaminen soveltuu jalkaterveyden edistämiseen.
Tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkiminen, hoito ja ennaltaehkäisy, muun muassa alaraajan ja jalkaterän alueen nivel- ja lihasperäiset vaivat
Urheiluvammojen tutkiminen ja hoidon tarpeen arviointi
Kävelyn analysointi
Fyysisen suorituskyvyn mittaukset
Lihastasapainon ja lihasvoimien mittaukset
Passiiviset hoitomenetelmät: manipulaatio-, mobilisaatio ja pehmytkudostekniikat
Aktiiviset menetelmät: toiminnallinen harjoittelu, ergonominen ohjaus