Urheilukenkien valinnassa ensisijaisena lähtökohtana tulisi olla lajin asettamat vaatimukset, mutta tutkimusten mukaan vapaa-ajan liikunnan harrastajista 65 % käyttää lajiin sopimattomia kenkiä. Lajiin sopivilla kengillä on suuri merkitys vammojen ja erilaisten jalkaongelmien ehkäisyssä. Nopeatempoisissa palloilulajeissa varpaat ja kynnet joutuvat kovaan rasitukseen puristuessaan ja hankautuessaan normaalia liikkumista paljon voimakkaammin kengän kärkeen, sivuille ja kengän päällistä vasten.

Kenkiä ostavilla on usein virheellisiä mielikuvia omien jalkateriensä mallista, jalkaterän toiminnoista ja mainoksissa esitettyjen tietojen luotettavuudesta. Voi olla, että ystävä on suositellut tietynlaisia kenkiä, tai asiakas on hakenut etukäteen neuvoja nettipalstoilta.

Internetin keskustelupalstoilla kysellään vilkkaasti neuvoja urheilukenkien hankintaan. Kannattaa muistaa, että neuvojen antajat ja kokemusten kertojat ovat erilaisia yksilöitä ja että osto-ohjeet ja neuvot perustuvat omiin kokemuksiin.

Hyvätkään testi- tai äänestystulokset eivät tarkoita sitä, että kengät soveltuvat jokaiselle. Edes vuoden juoksukengäksi valittu kenkä ei sovi kaikille. Uuteen urheilukenkämuotiin ja varsinkin "ihmeitä tekeviin" kenkäinnovaatioihin kannattaa suhtautua varauksella. Kalleimmatkaan juoksukengät eivät varmuudella takaa jalkojen pysymistä terveinä tai välttymiseltä vammoilta. Joskus ostaja voi olla tietylle kenkämerkille turhankin uskollinen.

Lajin lisäksi urheilukenkien ostotilanteessa on hyvä kiinnittää huomiota myös muihin asioihin, joita on esitetty taulukossa Urheilukenkien valintaan vaikuttavia tekijöitä. Lapsen ja nuoren ulkoilujalkineiden valintaa käsitellään artikkelissa Lapsen ja nuoren urheilujalkineiden valinta.

Sopiva koko

Urheiltaessa jalkaterä pitenee tavanomaista enemmän, mikä on otettava huomioon kengän kokoa valittaessa. Erityisesti tämä korostuu juoksukengissä. Mitä pitempiä matkoja juoksee (maratooni) tai kävelee, sitä enemmän jalkaterän pituus ja laajuus lisääntyvät, etenkin, jos jalkaterä on löysärakenteinen. Kengissä tarvitaan laajenemistilaa jalkaterille. Leveä jalkaterän etuosa vaatii leveän ja laajan kengän. Useimmissa kenkämerkeissä on laajuusvaihtoehtoja (ks. artikkeli Kengän istuvuuden vaikutus jalkaterveyteen ja kuva Jalkaterän laajuuden mittaus).

Kengät kannattaa hankkia aina jalkaterien pituuden (pitemmän jalkaterän) ja leveyden mittauksen perusteella. Kengät kannattaa valita yhdessä sellaisten sukkien kanssa, joita pääsääntöisesti kenkien kanssa käyttää. Erityisesti tämä pätee juoksukenkiin. Usein omiin jalkoihin sopivat urheilukengät löytyvät yrityksen ja erehdyksen kautta.

Urheilukenkien ominaisuudet

Suoralestisessä ja kärkiosaltaan riittävän tilavassa sekä kantakorottomassa kengässä jalkaterä asettuu kenkään luonnolliseen asentoon (ks. Kengän koron ja lestin vaikutus jalkaterveyteen). Ohut pohja edistää jalkapohjan ihotunnon ja jalkaterän asentotunnon toimintaa, vahvistaa jalkaterän toimintaan vaikuttavia lihaksia ja saattaa siten vähentää vammautumisriskiä (ks. Liikehallinnan harjoittaminen). Raskas rakenteinen ja juoksua aloitteleva tarvitsee usein paksumpi pohjaisen ja napakamman kengän. Hyviä ja jalkaterveyttä tukevien urheilukenkien ominaisuuksia on lueteltu taulukossa Keskeiset hyvän urheilukengän ominaisuudet.

Useissa urheilukengissä on käyrä lesti ja liian kapea kärki sekä voimakas kärkikäynti ja korkeahko korko. Epäsopivat kengät voivat aiheuttaa lukuisia ongelmia. Yleisimpiä epäsopivista kengistä aiheutuvia tuki- ja liikuntaelinten ongelmia jalkaterän ja alaraajan osalta ovat päkiäkivut, kantakalvon erilaiset kiputilat, akillesjänteen kivut, sääriluun sisäreunan kivut (penikkatauti), polvikivut sekä lonkan alueen kiputilat.

Kapea- ja matalakärkisten tai liian pienien kenkien käyttö altistaa monille jalkaterän ongelmille, kuten kynsien irtoamiselle, kynsivallitulehdukselle, kynnen sisään kasvamiselle, kynnen alaiselle verenvuodolle, hiertymille, rakoille sekä kovettumille (ks. Kenkäkulttuurin vaikutus jalkaterveyteen). Ahdas kenkä lisää myös varvasvälien hautumista, jalkasilsan (athlete's foot), jalkaterän verenkierron heikentymisen sekä hermokudoksen pinnetilojen riskiä.

Hinta

Eri hintaluokan juoksukenkien toimivuudessa ja mukavuudessa ei ole havaittu eroja. Kalliimpien juoksukenkien rasitusvammoja estävistä vaikutuksista ei ole tieteellistä tutkimusnäyttöä. Ei ole myöskään näyttöä siitä, että halvemmat juoksukengät menisivät rikki kalliimpia nopeammin.

Ostotilanne

Taulukossa Juoksukenkien hankkiminen on esitetty muutamia vinkkejä juoksukenkien hankkimiseen.

Urheilukenkien myyjän tulisi tuntea jalkaterien anatomiaa ja toiminnallisuutta sekä myös tarjolla olevien kenkien ominaisuudet ja toimivuus erilaisissa jaloissa. Hänellä pitää olla perustiedot urheilu- ja rasitusvammoista ja niiden syntymekanismeista sekä eri urheilu- ja liikuntalajien harjoittelusta ja niiden vaatimuksista kengille.

Jalkaterien tutkiminen

Urheiluliikkeissä asiakkaan jalkaterien tilaa arvioidaan ja tutkitaan usein vain seisoma-asennon perusteella, joka ei kerro toiminnallisuudesta mitään. Pelkän seisoma-asennon perusteella tehty arvio jalkateristä johtaa usein toiminnan kannalta virheelliseen tulkintaan ja asiakkaan kannalta päädytään epäsopivien kenkien hankintaan.

Jalkaterien ja alaraajojen toiminnalliseen havainnointiin täytyy sisältyä muutamien juoksuaskeleiden ottaminen kaupassa, mielellään sekä avojaloin että kengillä. Näin jalkaterien ja alaraajojen toiminnallisuutta pystytään luotettavammin arvioimaan. Myös asiakas saa paremman tuntemuksen kenkien toimivuudesta.

Useissa asiantuntevissa urheilukenkiä myyvissä liikkeissä on nykyään mahdollisuus juoksuttaa asiakasta juoksumatolla ja ainakin silmämääräisesti arvioida sekä testata erilaisten ja eri valmistajien kenkien soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin.

Alaraaja-analyysit

Urheiluliikkeissä tehtyjen alaraaja-analyysien ongelmana on ollut niiden pienimuotoisuus sekä usein kiinteä yhteys tiettyyn kenkävalmistajaan. Asiantuntevilla urheilulääkäriasemilla ja urheilufysioterapiayksiköissä juoksun ja kenkien arviointi on monipuolista sekä puolueetonta. Usein tutkimisessa käytetään apuna kameroita, jotka lisäävät tutkimisen ja arvioinnin luotettavuutta.

Monipuolisesti tehdyistä toiminnallisista analyyseistä on juoksukenkien valitsemisen lisäksi hyötyä juoksu- ja kävelytekniikan opastamisessa sekä alaraajan toimintoihin liittyvien muutosten havaitsemisessa. Virheellistä juoksutekniikkaa ei voi korjata pelkästään juoksukengillä, mutta hyvällä juoksutekniikalla voidaan ainakin jonkin verran kompensoida huonoja juoksukenkiä.

Taulukko 1. Urheilukenkien valintaan vaikuttavia tekijöitä.
Liikkumiseen liittyvät tekijät Kävely- ja juoksutekniikka, mahdollisesti tehdyn arvioinnin hyödyntäminen
Liikuntalaji; vapaa-ajan liikunta, kilpaurheilu
Kävely- tai juoksuvauhti sekä viikoittainen harjoittelumäärä
Alustan kovuus ja liukkaus; asfaltti on 20 kertaa, betoni 50 kertaa kovempaa kuin luonnonalusta.
Paino 70 kiloa painavalla jalkaterään kohdistuu 210 kilon kuormitus joka askeleella.
Vammat, kokemukset, pohjalliset Jos on kehittynyt krooninen vamma, kannattaa vaihtaa kenkämallia tai -merkkiä.
Jos ei ole vammautumisia, ei kannata vaihtaa kenkiä kokeilunhalun vuoksi.
Aiemmin käytetyt urheilukengät ja käyttökokemukset; käytössä olevat kengät kannattaa ottaa mukaan kauppaan.
Yksilölliset jalkaterän ja alaraajan toimintaa ohjaavat pohjalliset eivät sovellu käytettäviksi kaikkien kenkätyyppien kanssa.
Tutkimustieto Tutkimustieto kenkien aiheuttamista jalkavaivoista
Tutkimustieto uusien, pienien valmistajien "muotituotteista".
  • Jos tutkimustietoa ei ole, kannattaa välttää muotivirtausten mukana menemistä.
Taulukko 2. Keskeiset hyvän urheilukengän ominaisuudet.
Lesti ja kärkiosan malli Suora lesti
Leveä, varpaiden mallin mukainen kärki
Pohja Mahdollisimman vähän kärkikäyntiä
Ohut pohja
  • Minimoi kengän pohjan aiheuttaman vipuvarren jalkapohjan ja alustan välillä
Kantaosa ja korko Matala kantaosa tai korko
Kapea ja sopivan korkuinen kantaosa