Normaalikasvusto ja mikrobiomi

Iho, samoin kuin limakalvot suussa ja koko ruoansulatuskanavassa, hengitysteissä ja sukupuolielimissä, on elimistön rajapinta ympäristöön. Näitä rajapintoja asuttavat lukuisat pieneliöt eli mikrobit: bakteerit, sienet ja virukset, joita kutsutaan ihon ja limakalvojen normaalikasvustoksi eli normaaliflooraksi.

Normaalikasvuston mikrobien ja niiden sisältämien geenien eli perintötekijöiden kokonaisuutta kutsutaan mikrobiomiksi. Mikrobiomin koko on valtava: sen kokonaisgeenimäärä ylittää ihmisen kaikkien solujen perintötekijöiden määrän satakertaisesti. Mikrobiomin voidaankin ajatella olevan ihmisen ulkoinen perintöaines, jonka tehtävä on kytkeä ympäristön vaikutukset elimistön puolustusjärjestelmään.

Mikrobiomi alkaa kehittyä lapsen syntyessä, ja se alkaa muistuttaa aikuisen normaalikasvustoa muutaman vuoden iässä. Mikrobit alkavat nopeasti asuttamaan ihmisen rajapintoja syntymisen yhteydessä, kun lapsi altistuu erilaisille mikrobeille synnytystavasta riippuen. Alatiesynnytyksessä lapsi altistuu äidin emättimen mikrobeille ja keisarinleikkauksessa puolestaan aikuisten ihon mikrobeille. Normaalikasvuston mikrobit tulevat meidän elinympäristöstämme ja ravinnostamme. Mikrobiomin koostumus on jokaisella ihmisellä yksilöllinen. Siinä tapahtuu elämän aikana muutoksia, mutta muutokset ovat selkeästi pienempiä kuin erot eri ihmisten mikrobikasvustojen välillä.

Mikrobiomin merkitys terveydelle

Terve mikrobiomi on monimuotoinen. Sen mikrobit rajoittavat toistensa kasvua, jolloin mikään yksittäinen mikrobi ei pääse lisääntymään taudinaiheuttajaksi. Mikrobiomi kouluttaa ihmiselimistön puolustusjärjestelmiä (immuniteetti) erottamaan vaaralliset tekijät vaarattomista ja omien solujemme tuotteet vieraista. Terveellä mikrobiomilla on kyky sietää stressiä ja palautua monimuotoiseksi häiriön, esimerkiksi antibioottikuurin, jälkeen.

Mikrobiomin monimuotoisuuden köyhtyminen altistaa sairauksille. Iholla elävien bakteerilajien runsaussuhteiden vinoutuessa voivat ihottumaoireita aiheuttavat bakteerit, kuten Staphylococcus aureus, päästä lisääntymään. Ihottuman hoito palauttaa ihon mikrobiomin monimuotoisuuden ennalleen.

Mikrobit ohjaavat puolustusjärjestelmän ja immuunivasteen kehittymistä. Monimuotoinen mikrobiomi tukee terveydelle tärkeän immuunitoleranssin eli sietokyvyn kehittymistä. Heikko immuunitoleranssi johtaa kohonneeseen riskiin kehittää voimakkaita tulehdusreaktioita keholle harmittomia rakenteita vastaan. Mikrobiomin toiminnalla katsotaan olevan merkitystä muun muassa allergioiden ja astman, tyypin 1 diabeteksen, tulehduksellisten suolistosairauksien ja liikalihavuuden synnyssä.

Terveen ja monimuotoisen normaalikasvuston kehittymistä tukevat alatiesynnytys, rintaruokinta, vähärasvainen, vähäsokerinen ja kuitupitoinen ruokavalio, liikkuminen luonnossa ja ympäröivän luonnon monimuotoisuus. Kosketus luontoon on erityisen tärkeää ensimmäisten elinvuosien aikana, jolloin elimistön puolustusjärjestelmät kehittyvät voimakkaimmin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että runsasmikrobinen, luonnollinen elinympäristö vaikuttaa suotuisasti sekä suoliston mikrobiston kokoonpanoon, että allergioilta suojaavan immuunitoleranssin rakentumiseen.

Ihon normaalikasvustoon kuuluvat mikrobit

Ihon mikrobiomin koostumukseen vaikuttavat ihoalueiden ominaisuudet, vanhemmilta saatu perimä, ikä, sukupuoli, BMI, erilaiset sairaudet ja lääkitys. Lisäksi koostumukseen vaikuttavat elintavat, mukaan lukien ravinto, alkoholin käyttö ja tupakointi, sekä ulkoiset tekijät kuten ihonhoito, kotieläimet sekä ulkoilu ja ympäröivän luonnon monimuotoisuus (Kuva ).

Ihon eri alueet eroavat toisistaan kosteuden, lämpötilan, happamuuden, karvatuppien määrän sekä tali- ja hikirauhasten määrän suhteen. Normaalikasvusto on erilainen kosteissa varpaanväleissä ja kainaloissa kuin kuivalla iholla kyynärvarsissa ja pakaroissa tai talia erittävillä alueilla kasvoilla, selässä ja päänahassa. Ihon normaalikasvuston koostumus myös muuttuu iän myötä. Suurin muutos tapahtuu murrosiässä, kun talineritys iholla vilkastuu.

Kuva

Ihon mikrobiomiin vaikuttavat tekijät. Ihon mikrobiomin koostumukseen vaikuttavat sekä ulkoiset että sisäiset tekijät.

Kuva: Nanna Fyhrquist, Matilda Riskumäki

Ihon normaalikasvuston mikrobeista parhaiten tunnetaan bakteerit, sillä niiden osuus iholla on suurin, ja niitä on tutkittu eniten. Ihon sienistä ja etenkin viruksista tiedetään huomattavasti vähemmän.

Bakteerit

Ihon normaalikasvustosta on tunnistettu seuraavat bakteerien pääsuvut: Cutibacterium, Staphylococcus ja Corynebacterium. Kasvojen talialueilla viihtyy erityisesti Cutibacterium ja Staphylococcus, kosteilla taivealueilla, kuten kainaloissa, Corynebacerium ja Staphylococcus. Osa bakteerien alalajeista eli kannoista tunnetaan myös taudinaiheuttajina, jos niiden määrä pääsee kasvamaan suhteessa muihin bakteereihin, esimerkkinä Cutibacterium acnes aknessa ja Staphylococcus aureus atooppisessa ihottumassa ja karvatuppitulehduksessa.

Sienet

Ihon normaalikasvuston sienet ovat pääosin Malassezia-lajien hiivoja, joita on talia erittävillä ihoalueilla, kuten kasvoilla, selässä ja päänahassa. Talihiivojen lisääntyminen aiheuttaa savipuoli-ihottumaa ja tali-ihottumaoireiden pahenemista. Jaloissa sienien lajikirjo on monimuotoisempaa kuin muualla kehossa. Siellä esiintyy Malassezia-lajien lisäksi esimerkiksi Aspergillus- ja Cryptococcus-sukujen lajeja.

Talipunkit

Talipunkit eli karvatuppipunkit, Demodex folliculorum ja D. brevis, kuuluvat aikuisen normaaliflooraan. Ne elävät etenkin kulmakarvojen, ripsien ja nenän ihon karvatupissa. Ne lisääntyvät ruusufinnissä ja saattavat lisätä tulehdusreaktiota.

Virukset

Ihon normaalikasvuston viruksiin kuuluu muun muassa papilloomaviruksen (human papilloma virus, HPV) alatyyppejä sekä niin sanottuja bakteriofageja eli normaalikasvuston bakteereja (esimerkiksi Cutibacterium acnesta) infektoivia viruksia. Toisin kuin muut ihon mikrobit, virustyypit eivät ole sidoksissa eri ihoalueisiin, vaan niiden esiintyvyydessä on merkittäviä yksilöllisiä eroja.

Ihomikrobien merkitys ihon terveydelle

Ihon normaalikasvuston mikrobit ovat sopeutuneet elämään ihon kuivassa, ravinneköyhässä, ja hieman happamassa ja suolaisessa ympäristössä. Ihon epäsuotuisaan ympäristöön sopeutuneet mikrobit ylläpitävät toiminnallaan ihon terveyttä. Ne esimerkiksi estävät taudinaiheuttajien lisääntymistä iholla.

Valtaamalla elinalaa ja käyttämällä ihon vähäisiä ravinteita, normaalikasvuston mikrobit pienentävät taudinaiheuttajien mahdollisuuksia lisääntyä iholla. Jotkin mikrobilajit myös auttavat ylläpitämään ihon epäsuotuisaa ympäristöä. Cutibacterium acnes pilkkoo talirauhasten erittämää talia, ja sen sivutuotteena vapautuva rasvahappo tekee ihon pinnasta happaman.

Ihomikrobit aktivoivat ihosoluja tuottamaan antimikrobisia peptidejä, jotka tappavat mikrobeja. Myös ihomikrobit itse tuottavat antimikrobisia yhdisteitä estämään taudinaiheuttajien lisääntymistä. Eri stafylokokkilajit kuten S. epidermidis ja S. hominis tuottavat antimikrobisia yhdisteitä, jotka estävät S. aureus-lajin bakteerien liiallista lisääntymistä.

Mikrobit oireilevalla iholla

Ihon oireiluun liittyy ihon fysiologisten ominaisuuksien ja geneettisten riskitekijöiden lisäksi muutokset normaalikasvuston koostumuksessa. Oireilevalla iholla yksittäinen mikrobilaji on päässyt lisääntymään muiden lajien runsaussuhteiden kustannuksella. Tällaista vinoutunutta mikrobilajien runsaussuhdetta kutsutaan dysbioosiksi.

Atooppinen ihottuma ja Staphylococcus aureus

Useat eri tekijät altistavat atooppiselle ihottumalle, mukaan lukien ihon läpäisyesteen heikentyminen, joihin vaikuttavat useat geneettiset riskitekijät, kuten esim. orvaskeden filaggriini-valkuaisaineen geenimutaatio. Lisäksi ihon mikroympäristön muutokset, kuten ihon pH:n muutokset tai ravinteiden saatavuus, saattavat heikentää ihon läpäisyesteen toimintaa. Usein myös antimikrobisten peptidien tuotanto ihossa on normaalia heikompi atooppista ihottumaa sairastavilla. Nämä kaikki vaikuttavat ihon mikrobikasvuston koostumukseen.

Ihon mikrobikasvuston epätasapaino (dysbioosi), jossa hyödyllisten mikrobien kolonisaatio on vähentynyt ja Staphylococcus aureus lisääntynyt, on yleinen ilmiö atooppista ihottumaa sairastavilla. S. aureus tuottaa useita virulenssitekijöitä, esimerkiksi superantigeeneja ja alfa- ja deltatoksiineja, jotka eri mekanismein aiheuttavat tulehdusta ja ihon läpäisyesteen heikentymistä, johtaen atooppisen ihottuman pahenemiseen.

Akne ja Cutibacterium acnes

Aknen puhkeamiseen liittyy usein perinnölliset tekijät. Akneoireiden vakavuus on yhteydessä talinerityksen lisääntymiseen. Vilkastunut talineritys johtaa talia ravintonaan hyödyntävien mikrobien, kuten C. acnes, runsastumiseen talirauhasissa. Aknepotilailla iholla normaalisti elävän C. acnes-bakteerilajin runsastuminen johtaa talirauhasten tulehtumiseen.

Aknesta kärsivien iholla on todettu esiintyvän erilainen C. acnes-lajin kanta, kuin terveillä yksilöillä. Tämä tulehdusta aiheuttava kanta tuottaa virulenssitekijöitä, jotka saavat talirauhasissa aikaan tulehdusreaktion. Virulenssitekijöiden avulla C. acnes kiinnittyy talirauhasen kudoksiin tiukemmin ja hyödyntää talin lisäksi ihokudoksen proteiineja, joka vaurioittaa kudosta.

Kirjallisuutta

 1. Haahtela T, Hanski I, von Hertzen L, ym. Luontoaskel tarttumattomien tulehdustautien torjumiseksi. Duodecim 2017;133(1);19-26.
 2. Amon P, Sanderson I. What is the microbiome? Arch Dis Child Educ Pract Ed 2017;():. PMID: 28246123
 3. Huffnagle GB, Noverr MC. The emerging world of the fungal microbiome. Trends Microbiol 2013;21(7):334-41. PMID: 23685069
 4. Jalava J. Ihminen ja mikrobisto – vanha kumppanuus uudessa tarkastelussa. Suomen Lääkärilehti 2010;65 (11):1005-1011.
 5. Lauerma A, Salava A. Mikrobiomi – ihon uusi toimija. Duodecim 2014; 130 (6); 613-4.
 6. Liu J, Yan R, Zhong Q ym. The diversity and host interactions of Propionibacterium acnes bacteriophages on human skin. ISME J 2015;9(9):2078-93. PMID: 25848871
 7. Meri S, de Vos W. Suoliston mikrobit hyvässä ja pahassa - 130 vuotta Theodor Escherichin jälkeen. Duodecim 2015;131(22):2091-8.
 8. Salonen A. Ihmisen mikrobiomit. Duodecim 2013;129 (22): 2341-8.
 9. Moitinho-Silva L, Boraczynski N, Emmert H ym. Host traits, lifestyle and environment are associated with human skin bacteria. Br J Dermatol 2021;185(3):573-584. PMID: 33733457
 10. Ottman N, Ruokolainen L, Suomalainen A ym. Soil exposure modifies the gut microbiota and supports immune tolerance in a mouse model. J Allergy Clin Immunol 2019;143(3):1198-1206.e12. PMID: 30097187
 11. Byrd AL, Belkaid Y, Segre JA. The human skin microbiome. Nat Rev Microbiol 2018;16(3):143-155. PMID: 29332945