Vyötärölihavuuden syyt

Pääasiassa perimä säätelee sen, kertyykö lihoessa liikarasvaa runsaasti vatsaontelon sisään tai muualle. Miehillä taipumus on selvästi suurempi kuin naisilla, koska naissukuhormoni suojaa rasvan kertymiseltä vatsaonteloon. Kuitenkin vyötärölihavuutta esiintyy myös monilla naisilla. Vaihdevuosien jälkeen taipumus vyötärölihavuuteen on naisilla yhtä suuri kuin miehillä.

Myös elintavat vaikuttavat siihen, miten herkästi rasvaa kertyy vatsaonteloon. Seuraavat seikat lisäävät kertymistä:

 • Tupakointi. Tupakoitsijoiden vaa´alla mitattu paino on keskimäärin kolme kiloa vähemmän kuin tupakoimattomilla. Siitä huolimatta tupakoitsijoilla on vatsaontelossaan rasvaa enemmän kuin samankokoisilla tupakoimattomilla.
 • Runsas alkoholi. Runsaasti alkoholia nauttivilla vatsaontelon sisäistä rasvaa on enemmän kuin kohtuukäyttäjillä. Alkoholin laadulla ei ilmeisesti ole merkitystä, joten sanan "kaljamaha" sijasta pitäisi puhua "alkomahasta".
 • Vähäinen liikunta. Liikuntaa harrastavilla ylipainoisilla sisälmysrasvaa on selvästi vähemmän kuin niillä, jotka eivät harrasta liikuntaa.

Miksi vyötärölihavuus aiheuttaa sairauksia?

Vatsaontelon sisällä sijaitsevien rasvasolujen toiminta on vilkkaampaa kuin ihon alla sijaitsevien. Soluista vapautuu verenkiertoon runsaasti monia aineenvaihduntatuotteita. Vatsaontelon rasvakudokseen kertyy runsaasti tulehdussoluja, jotka erittävät sytokiineiksi kutsuttuja aineita. Ne ylläpitävät haitallista tulehdusreaktiota.

Vatsaontelon sisältämä laskimoveri kulkeutuu porttilaskimon kautta suoraan maksaan, joka on ihmisen aineenvaihdunnan keskus. Runsaat rasvahapot ja sytokiinit aiheuttavat maksan aineenvaihduntaan häiriöitä. Yksi seuraus on rasvan kertyminen maksasoluihin. Aineenvaihdunnan häiriöt heijastuvat kaikkialle elimistöön, minkä vuoksi vaara lukuisiin sairauksiin suurenee.

Tärkeimmät vyötärölihavuuteen liittyvät sairaudet ovat:

Vyötärön mittaaminen

Liikarasva vatsaontelossa pullistaa vyötäröä, minkä seurauksena vyötärön ympärysmitta suurenee. Vyötärölihavuus voidaan yksinkertaisesti todeta mittanauhalla.

Vyötärön mittaaminen on aiheellista silloin, kun ylipainoa vähän tai kohtalaisesti (painoindeksin alue 25–32). Jos todetaan vyötärölihavuus, siitä eroon pääsy on tärkeää, vaikka liikakiloja ei vielä olisi paljoa. Jos ylipainoa on useita kymmeniä kiloja, vyötärön mittaaminen ei tuo lisätietoa vaaroista, koska vaikeassa lihavuudessa sairauksien vaara on aina suuri.

Vyötärön mittauskohdan löydät seuraavasti:

 • Ilman vaatteita tai pienissä alushousuissa seistessä tunnustele molempia kylkiä.
 • Lonkkaluun ylin kohta tuntuu yleensä selvästi.
 • Sen yläpuolella on kapea pehmeä alue ennen kuin ylempänä olevat alimmat kylkiluut tuntuvat kiinteämpinä. (ks. kuva ).
 • Mittanauha asetetaan siten, että se kulkee molemmissa kyljissä lonkkaluiden yläpuolella sijaitsevan pehmeän kohdan päältä. Onnistuu parhaiten peilin edessä.
 • Mittauskohdassa ihon pitää olla paljas.
 • Mittaus tehdään kevyen uloshengityksen aikana.
 • Vyötärölihavuus on kyseessä, kun ympärys ylittää naisilla 90 cm ja miehillä 100 cm.
Kuva

Vyötärön ympärysmitan mittaaminen. Mittanauha asetetaan lonkkaluun yläreunan yläpuolella olevan pehmeän kohdan tasolle. Lisää tietoa vyötärölihavuudesta: ks. Vyötärölihavuus (keskivartalolihavuus, omenalihavuus).

Viimeistään näiden rajojen ylittyessä on järkevää ryhtyä vyötärön pienentämiseen, koska sairauksien vaara on selvästi suurentunut.

Mitään äkillistä hyppäystä sairauksien vaarassa ei 90 ja 100 sentin kohdalla ole. Sairauksien vaarassa ei ole suurta eroa, jos naisen vyötärö on 91 cm tai 89 cm tai miehen 101 cm tai 99 cm. Mitä enemmän 90 cm ja 100 cm ylittyvät, sitä enemmän sairauksien vaara suurenee.

Suurissa tutkimuksissa on todettu, että kun naisilla vyötärön ympärys 80 cm ja miehillä 94 cm ylittyy, sairauksien vaara alkaa kasvaa. Näitä rajoja voi pitää varoitusmerkkinä. Jos ne ylittyvät, kannattaa pyrkiä siihen, ettei vyötärö enää kasvaisi.

Vyötärölihavuutta voi olla normaalipainoisilla

Joskus vatsaonteloon voi kertyä liikaa rasvaa, vaikka painoindeksin perusteella ollaan vielä normaalipainon alueella (painoindeksi alle 25). Tällöinkin tutkimusten perusteella liikarasva vyötäröllä aiheuttaa sairauksia.

Jos huomaa vyötärönsä kasvaneen, kannattaa mitata vyötärönympärys, vaikka vaa´an mukaan ei vielä olisi ylipainoinen. Jos vyötärönympärys osoittautuu liian suureksi, sen pienentäminen muutaman kilon laihduttamisella on terveyden kannalta hyödyllistä.

Vyötärölihavuuden hoito

Tavallinen laihduttaminen on vyötärölihavuuden täsmähoitoa. On nimittäin todettu, että laihduttamisen aikana rasvakudos vähenee enemmän vatsaontelon sisältä kuin ihon alta. Laihdutus- ja painonhallintaohjeita löydät artikkeleista Laihduttaminen ja painonhallinta, Lihavuus ja Miten vähennän kaloreita ilman dieettiä.

Vyötärölihavan kannattaa laihduttaa liikuntavoittoisesti, koska liikunta vähentää vatsaontelon rasvaa, vaikka paino ei laskisikaan. Vatsalihasten treenaaminen ei erityisemmin vaikuta, vaan tarvitaan pitkäkestoista kuntoa parantavaa liikuntaa, esimerkiksi reipasta kävelyä.

Lisätietoa

Duodecim Omahoito -palvelun verkkokurssi Tavoitteena terve elämä. Sisältö on suunnattu niille, joilla on todettu kohonneet veren kolesteroli- ja verensokeriarvot, kohonnut verenpaine ja/tai ylipainoa.

Kirjallisuutta

 1. Käypä hoito -suositus ”Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset)”.
 2. Jacobs EJ, Newton CC, Wang Y ym. Waist circumference and all-cause mortality in a large US cohort. Arch Intern Med 2010;170(15):1293-301. PMID: 20696950