Etusivu » Parodontiitin yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin

Parodontiitin yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin

Terve suu
10.6.2015
Sisko Honkala

Hampaiden kiinnityskudosten tulehduksen (parodontiitin; ks. «Hampaan kiinnityskudostulehdus (parodontiitti)»1) on todettu voivan olla riskitekijä sydäninfarktille, aivoinfarktille ja valtimonkovettumataudille (ateroskleroosille).

Hoitamaton parodontiitti pitää yllä elimistön systeemistä tulehdustilaa. Veren suurentuneet tulehdusarvot ja parodontiitin aiheuttamat bakteerit lisäävät sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Tulokset ovat kuitenkin ristiriitaisia ja yksi syy tähän on todennäköisesti riskitekijöiden monimuotoisuus. Tulehduksella voi olla yhteisvaikutus muiden riskitekijöiden kanssa tai yhteys voi johtua sekoittavista terveyskäyttäytymiseen (kuten tupakointiin) liittyvistä tekijöistä. Vahvin tutkimusnäyttö on saatu parodontiitin vaikutuksesta valtimonkovettumatautiin (ateroskleroosiin) ja sepelvaltimotautiin. Tulehdus voi aiheuttaa sepelvaltimoita ahtauttavan ateroomaplakin muodostumisen ja verisuonten tukkeutumisen riskin. Vaikka syy-seuraussuhde ei olekaan sataprosenttisen varma, todennäköistä on, että parodontaalisen infektion hoito ja ehkäisy vähentää sydän- ja aivoinfarktin sekä ateroskleroosin riskiä.

Avainasemassa on hyvä suun omahoito; huolellinen suuhygienia (ks. «Hampaiden puhdistaminen»2 ja «Hampaiden välipintojen puhdistus»3), hyvät suun terveyttä edistävät ravintotottumukset ja tarvittaessa suun terveydenhuollon ammattilaisten antama omahoidon ohjaus ja tukihoito (ks. «Ien- ja tukikudossairauksien hoito»4). Eri terveydenhuollon ammattiryhmien on hyvä pitää mielessä, että suun tulehduksilla voi olla yhteys sydän- ja verisuonisairauksiin ja kartoittaa poliklinikkakäyntien yhteydessä myös mahdolliset suuoireet sekä ohjata asiakas tarvittaessa suun terveydenhuollon vastaanotolle.