Etusivu » Patientinformation

Patientinformation

Finska läkaresällskapet Duodecim och landets specialläkarföreningar leder Gängse vård -projektet som utarbetar landsomafattande vårdrekommendationer för att förbättra vårdens kvalitet och minska behandlingsvariationer. Vårdrekommendationer för hälsovårdspersonalen finns tillgängliga på Internet-adressen www.kaypahoito.fi

Sisällysluettelo

Loading...