Etusivu » God medicinsk praxis – För patienter

God medicinsk praxis – För patienter

Finska Läkarföreningen Duodecim och landets specialläkarföreningar utarbetar nationella God medicinsk praxis -behandlingsrekommendationer för att förbättra vårdens kvalitet och minska behandlingsvariationer. Rekommendationer för hälsovårdspersonalen finns tillgängliga på Internet-adressen www.kaypahoito.fi.
Patientversionerna presenterar innehållet av rekommendationerna som kortfattade sammanställningar och på standardspråk.

Sisällysluettelo

Loading...