Rekisteröityjen jalkojenhoitajien koulutuspituudet (taulukko Alaraajasairauksia ja -ongelmia hoitavat ja ehkäisevät ammattilaiset) sairaan- ja terveydenhoito-oppilaitoksissa ovat vaihdelleet vuosikymmenten aikana vuodesta kahteen ja puoleen vuoteen. Koulutuksen muututtua ammattikorkeakoulutasoiseksi jalkaterapiakoulutukseksi, jalkojenhoitajien koulutus päättyi vuonna 1996.

Viimeiset jalkojenhoitajat valmistuivat vuonna 1999. Jalkojenhoitajan koulutuksen on saanut 1083 henkilöä. Rekisteröityjä jalkojenhoitajia on työelämässä noin 350–400. Jalkojenhoitajien virkoja tai toimia on noin 50 sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa.

Asiantuntemus

Jalkojenhoitajien keskeistä osaamista (taulukko Rekisteröidyn jalkojenhoitajan työn keskeiset osaamisalueet) ovat jalkojen iho- ja kynsimuutosten ja sairauksien hoito, kevennysterapia (jalkaterän ja varpaiden kevennys, suojaus ja oikaisu sekä erilaiset pohjallishoidot) sekä jalkojen omahoidon ohjaus.

Jalkojenhoidon menetelmien tukena käytetään alaraajojen hierontaa, pintalämpöjä sekä toiminnallisia harjoitteita. Sairausryhmistä keskeiset osaamisalueet ovat diabeetikoiden neurologinen ja vaskulaarinen tutkiminen, riskijalkojen sekä jalkahaavojen hoito sekä nivelreumaa ja psoriaasista sairastavien jalkaongelmien hoito. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa toimivilla jalkojenhoitajilla on merkittävä rooli muun muassa moniammatillisissa jalkojenhoitotyöryhmissä.

Työskentely

Suuri osa jalkojenhoitajista työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajana myyden palveluitaan muun muassa kuntien terveydenhuollolle. Jalkojenhoitajia työskentelee myös perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Taulukko 1. Rekisteröidyn jalkojenhoitajan työn keskeiset osaamisalueet.
Tutkiminen Jalkaterien rakenne ja toiminta sekä asentomuutosten ja kävelyn arviointi
Jalkojen perustutkimus: Iho- ja kynsimuutokset, jalkaterän ja varpaiden asentomuutokset, kengät
Jalkapeili ja painannekuva: jalkapohjien kuormitus ja painepiikit
Neurologinen ja vaskulaarinen tutkimus, diabeettisen riskijalan tunnistaminen ja riskiluokitus
Jalkahaavan tutkiminen
Ohjaus ja neuvonta Jalkojen omahoidon ohjaus
Apuvälineiden valinta, erityisjalkineet
Muun terveydenhuoltohenkilöstön ohjaus ja neuvonta, koulutus
Hoitava jalkaterapia Ihomuutokset: kovettumat, känsät, rakot, halkeamat varvasvälihautumat.
Ihon suojaus ja keventäminen.
Jalkainfektiot: jalka- ja kynsisilsa, syylä.
Mekaaninen hionta ja ulkoinen lääkehoito, kemiallinen haudehoito (okluusio).
Kynsimuutokset: paksut ja sisäänkasvaneet kynnet, kynnenalainen verenvuoto, kynsivallin tulehdus, kynsipatjan hoito.
Mekaaninen hionta, ulkoinen lääkehoito, kynnen oikaisuhoito ja kemiallinen haudehoito (okkluusio).
Varpaiden asentomuutokset: nivelten liikkuvuus ja suojaus.
Leikkausten jälkihoito, muun muassa vaivaisenluu, vasaravarvas, varvasamputaatio
Haavan paikallishoito ja haavan seuranta
Alaraajojen toimintoja tukevat terapiat Jalkahieronta ja pintalämpö
Jalkavoimistelu
Jalkaterän apuvälineterapia Yksilölliset pohjalliset, pikapohjalliset (chairside), hoitopohjalliset, haavakaukalot, haavanhoitokengät
Kevennykset, varpaiden suojat, oikaisijat ja varvastäytteet (varvasortoosit)