Iän myötä tapahtuva fyysinen haurastuminen saattaa jonkin verran hidastua joogan avulla, tuore tutkimus osoittaa. Joogan vaikutukset eivät tosin ole kovin laaja-alaisia ja saattavat jäädä tavallista liikuntaa heikommiksi.

Tutkimuksessa yhdistettiin ja analysoitiin 33 satunnaistetun ja lumekontrolloidun joogatutkimuksen aineistot, jotka koostuivat yhteensä 2 400 yli 65-vuotiaan potilaan tiedoista.

Tulosten perusteella jooga saattaa parantaa iäkkäiden kävelynopeutta sekä alaraajojen voimaa ja kestävyyttä, ja mahdollisesti myös tasapainoa ja fyysistä toimintakykyä laajemminkin. Nämä havaittiin verrattuna samanikäisiin, jotka saivat korkeintaan terveysvalistusta. Muihin liikuntamuotoihin verrattuna jooga ei välttämättä ole kovin tehokasta, tulokset vihjaavat.

Katsauksen tulokset julkaistiin Annals of Internal Medicine -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Annals of Internal Medicine 2023;DOI:10.7326/M22-2553)

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M22-2553