Mahalaukun sisäosan limakalvoa peittää limakerros, joka suojaa sitä mahan suolahapon ja pepsiini-entsyymin vaikutuksilta. Kun limakalvon kyky ylläpitää suojavaikutusta järkkyy, voi syntyä peptinen (mahalaukun suolahapon ja pepsiini-entsyymin vaikutukseen liittyvä) syvä limakalvon vaurio, jota kutsutaan peptiseksi ulkukseksi eli haavaumaksi. Pinnallisempaa limakalvon vauriota kutsutaan eroosioksi, joka voidaan suomentaa sanalla syöpymä. Aikaisemmin mahalaukun eroosioita on kutsuttu mahakatarriksi ja mahatulehdukseksi, gastriitiksi.

Peptinen ulkus voi syntyä myös pohjukaissuolen puolelle, siis ohutsuolen yläosaan lähelle mahaporttia.

Syyt

Mahatulehduksen ja ulkustaudin yleisin syy on helikobakteerien aiheuttama tulehdus mahalaukun limakalvolla. On arvioitu, että noin puolelle bakteerin kantajista kehittyy mahatulehdusta ja yhdelle kymmenestä ulkustauti.

Toiseksi yleisin syy on tulehduskipulääkkeiden käyttö. Harvinainen syy mahalaukun haavaumaan on mahalaukun syöpä. Pohjukaissuolen haavauma ei johdu juuri koskaan syövästä. Tupakointi lisää alttiutta mahatulehdukseen ja ulkustautiin. Ruokavalion laatu ei ilmeisesti niiden syntyyn merkittävästi vaikuta.

Oireet

Mahahaavan tavallisin oire on keskellä ylävatsaa syvällä tuntuva kipu, joka on luonteeltaan "tylppää", jäytävää tai polttavaa. Säteilykipua voi tuntua samalla selässä tai jopa hartioissa. Kivun luonteen perusteella ei useinkaan voida erottaa ulkustautia mahatulehduksesta ja muista ruoansulatusvaivoista. Molemmissa esiintyy usein närästystä ja sen lisäksi vaihtelevia kipuja ylävatsalla. Usein kipua ilmenee öisin vatsan ollessa tyhjä, ja syöminen helpottaa sitä. Oksennuksia voi esiintyä. Oireiden voimakkuus vaihtelee, ja monilla oireet voivat olla yllättävän vähäisiä tai mahatulehdus voi olla täysin oireetonkin.

Joskus mahalaukun tai pohjukaissuolen seinämään syöpynyt haavauma vahingoittaa verisuonta ja se alkaa vuotamaan. Sen merkkinä ovat verioksennukset tai tummat, tervamaiset ulosteet. Ulosteen väri johtuu veren muuttumisesta tummaksi matkalla suoliston läpi. Toinen, onneksi vielä harvinaisempi, ulkustautiin liittyvä vakava häiriö on mahan seinämän puhkeaminen. Tällöin ylävatsalla tuntuu äkillinen, voimakas kipu, joka nopeasti voimistuu erittäin kovaksi ja on jatkuvaa. Jos on merkkejä vuotavasta tai puhjenneesta mahahaavasta, pitää hakeutua välittömästi hoitoon.

Toteaminen

Mahakatarri ja ulkustauti todetaan aina mahan tähystyksellä eli gastroskopialla. Sen yhteydessä otetaan koepaloja mikroskooppista tutkimusta varten, koska mahatulehdus ei aina näy paljain silmin. Haavaumat näkyvät tähystyksessä, mutta joskus mahahaavaan kätkeytyy syöpä, joten senkin vuoksi niistä otetaan aina koepala. Lopullinen diagnoosi varmistuu patologin tekemän koepalojen mikroskooppisen tutkimuksen perusteella. Tähystyksen aikana voidaan mahan limakalvolta tehdä helikobakteerin pikatesti. Myös koepaloista voidaan nähdä, onko mahassa helikobakteeria.

Itsehoito

Tulehduskipulääkkeitä tulee ehdottomasti välttää. Niitä ovat yleisimmin käytetyt särkylääkkeet, esimerkiksi ibuprofeeni, ketoprofeeni, naprokseeni ja diklofenaakki. Jos näitä lääkkeitä joutuu käyttämään, mahahaitat vähenevät, jos samalla käyttää haponeritystä estäviä lääkkeitä. Särkylääke parasetamoli on mahan kannalta turvallisempi, mutta siihen voi liittyä muita haittoja. Tupakoinnin lopettaminen kuuluu asiaan, sillä tupakka lisää vaaraa mahatulehdukseen ja ulkustautiin.

Ruokavaliolla ei voida merkittävästi vaikuttaa ulkustautiin.

Hoito

Jos mahalaukussa todetaan helikobakteeri, annetaan viikon kestävä häätöhoito. Hoitoon kuuluu kolme lääkettä: tehokas mahan haponeritystä salpaava lääke ja kaksi eri antibioottia. Häätöhoidon jälkeen jatketaan haponeritystä salpaavaa lääkitystä (ks. alla) useita viikkoja. Helikobakteerin häädön onnistuminen varmistetaan sopivalla testillä kuukauden parin päästä hoidosta. Mahahaavan parantuminen tarkistetaan aina uudella tähystyksellä.

Helikobakteerin häädön lisäksi hoitona on tehokas mahalaukun happamuutta vähentävä lääke (”happosalpaaja”, protonipumpun estäjä), jota käytetään päivittäin usean viikon ajan (ks. Närästyslääkkeet (happolääkkeet)). Lääkärin määräämän lääkehoidon aikana on tärkeää nauttia lääkkeet ohjeen mukaan. Helikobakteerin häätöhoito on aika raskas, koska siinä käytetään useita lääkkeitä yhtä aikaa ja lääkkeisiin voi liittyä lieviä haittavaikutuksia. Siitä huolimatta hoito tulisi toteuttaa suunnitelman mukaan, sillä jos bakteeria ei saada pois, mahahaavan uusiutumisriski on suuri.

Tehokkaiden lääkkeiden avulla mahatulehdus ja ulkustauti yleensä paranevat. Osalla taudit voivat uusia, jolloin tarvitaan uusi hoito. Joskus harvoin ulkustauti voi olla niin sitkeä, ettei sitä saada lääkkeillä kuriin. Tällöin tarvitaan mahalaukkuun kohdistuva leikkaus.

Kirjallisuutta

  1. Koskenpato J. Ulkustauti, helikobakteeri-infektio ja krooninen gastriitti. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 30.10.2018.
  2. Arkkila P, Kokkola A. Peptinen ulkustauti. Kirjassa Färkkilä M, Heikkinen M, Isoniemi H, Puolakkainen P (toim.). Gastroenterologia ja hepatologia. Kustannus Oy Duodecim 2018, s. 300-315.