Yleistä

Crohnin tauti kuuluu kroonisiin tulehduksellisiin suolistosairairauksiin (IBD, inflammatory bowel disease). IBD:tä sairastaa Suomessa tällä hetkellä noin 60 000 henkilöä. Suomessa Crohnin tautiin sairastuu vuosittain yhdeksän ihmistä sataa tuhatta kohden ja esiintyvyys on 150–200 tapausta 100 000 asukasta kohden. Tauti puhkeaa yleisimmin 20–30 vuoden iässä, mutta sitä voi esiintyä myös lapsilla ja vanhemmilla. Tauti on lähes yhtä yleinen niin miehillä ja naisilla.

Tauti syntyy perinnöllisesti alttiille henkilöille suolistobakteerien, ravintotekijöiden ja muiden ympäristötekijöiden vaikutuksesta, jolloin puolustusjärjestelmän poikkeavuus aiheuttaa epänormaalin torjuntareaktion suolen limakalvoa vastaan. Taudin tarkkaa syntymekanismia ei tunneta. Tupakointi suurentaa riskiä sairastua Crohnin tautiin lähes kaksinkertaiseksi.

Tautia kutsutaan myös regionaaliseksi enteriitiksi, koska se voi aiheuttaa paikallisia (region) tulehduksia suolistossa (enteriitti). Kun Crohnin tauti aiheuttaa paksusuolen eli kolonin tulehduksen, kutsutaan sitä koliitiksi. Jos tulehdus sijaitsee ohutsuolen loppuosassa eli ileumissa, kutsutaan sitä ileiitiksi. Harvemmin tulehdus sijaitsee mahalaukussa, ruokatorvessa tai suussa. Noin 30 %:lla sairastuneista todetaan tulehdus ohutsuolessa, 25–30 %:lla paksusuolessa ja 40 %:lla molemmissa (kuva ).

Tautia voidaan kuvailla myös sen käyttäytymisen mukaan. Luminaalinen tauti tarkoittaa sitä, että tauti on limakalvolla, eikä syvemmällä kudoksissa. Koska tulehdus aiheuttaa koko suolen seinämän tulehduksen limakalvolta aina syvempiin kerroksiin saakka, voi Crohnin tauti aiheuttaa myös ahtaumia eli striktuuroita, joiden kohdalta suolisto voi olla kaventunut aktiivin tulehduksen tai sen jo aiheuttaman arpimuodostuksen eli fibroosin vuoksi. Fistelit tarkoittavat suolitulehduksen aiheuttamia käytäviä suolistosta toiseen elimeen tai esimerkiksi peräaukon iholle.

Kuva

Paksusuoli. Paksusuoli alkaa vatsaontelon oikealla puolella umpisuolesta, johon ohutsuoli laskee. Paksusuoli kiertää vatsaontelon ympäri ja päättyy peräsuoleen ja peräaukkoon.

Crohnin taudin oireet

Sairaus on krooninen eli pitkäaikainen. Oirekuva vaihtelee taudin sijainnin perusteella. Oireet alkavat yleensä vähitellen. Sairaudelle on tyypillistä, että sen aktiivisuus vaihtelee. Välillä tauti pysyy rauhallisena (remissio), ja välillä se aktivoituu.

Taudin yleisiä oireita ovat

 • vatsakivut, suolen tukosoireet
 • ripuli, tihentynyt ulostamisen tarve
 • väsymys
 • laihtuminen
 • kuumeilu
 • veriset ulosteet
 • peräaukon seudun vaivat
 • lapsilla kasvun hidastuminen.

Suoliston ulkopuolisia oireita eli ekstraintestinaalisia oireita on 10–20 %:lla potilaista. Niitä ovat esimerkiksi niveltulehdukset, kyhmyruusu, silmien värikalvotulehdus ja suun aftat. Joskus suolistosairauden hoito hoitaa samalla suoliston ulkopuolisia oireita. Potilaskohtaisesti arvioiden hoitoa suunnitellaan joskus yhdessä esimerkiksi reumalääkärin tai silmälääkärin kanssa.

Crohnin taudin toteaminen

Yleisimmin tauti todetaan paksusuolen ja ohutsuolen loppuosan tähystyksellä eli ileokolonoskopialla. Muita suoliston tutkimuksia, joilla tauti voidaan todeta tai sitä voidaan seurata, ovat ohutsuolen magneettikuvaus, peräsuolen seudun magneettikuvaus tai kapselikameratutkimus sekä mahalaukun tähystys eli gastroskopia ja suoliston ultraäänitutkimus. Tarpeelliset tutkimukset valikoidaan potilaskohtaisesti.

Tähystyksen yhteydessä otetuista näytepaloista eli biopsioista tehtävällä mikroskooppisella tutkimuksella havaitaan taudin aktiivisuus. Tutkimuksia täydennetään erilaisilla verikokeilla ja ulostenäytteillä.

Crohnin taudin hoito

Hoidon tavoite on sekä potilaan oirekuvan helpottaminen, että tautiaktiivisuuden lamaaminen ja taudin aiheuttamien komplikaatioiden ehkäisy. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti potilaan ominaisuuksien sekä Crohnin taudin sijainnin, laajuuden, vaikeusasteen ja luonteen perusteella.

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin ei ole olemassa tiettyä ruokavaliohoitoa, vaikka ravitsemuksen ymmärrys IBD:n yhteydessä onkin lisääntynyt. Ravitsemusterapeuttia konsultoidaan tarvittaessa varsinkin, jos ilmenee laihtumista, anemiaa, vitamiinipuutoksia tai tukosoireita.

Tupakointi vaikeuttaa Crohnin taudin tulehdusaktiivisuutta. Tupakoinnin lopetus onkin tärkeä osa Crohnin taudin hoitoa.

Tulehdusta lamaavan lääkehoidon aloitukseen vaikuttavat potilaan ominaisuudet sekä Crohnin taudin sijainti ja vaikeusaste. Hoidossa voidaan käyttää useita lääkityksiä rinnakkainkin. Remission aikanakin käytetään lääkkeitä estämään taudin uusiutumista. IBD:n hoitoon perehtyneet lääkärit suunnittelevat lääkehoidon.

Lääkehoitoa toteutetaan suun kautta otettavilla tableteilla, itse ihonalaiskudokseen pistettävillä lääkityksillä sekä laskimoon annettavilla infuusioilla eli ”tiputuksilla”.

Käytettäviä lääkevalmisteita ovat

 • kortikosteroidit (glukokortikoidit) eli kortisonit (prednisoloni, budesonidi)
 • immuunivastetta heikentävät eli immunosuppressiiviset lääkkeet (atsatiopriini, 6-merkaptopuriini, metotreksaatti)
 • januskinaasin estäjä (upadasitinibi)
 • sekä biologiset lääkkeet (infliksimabi, adalimumabi, vedolitsumabi, ustekinumabi).

Kortisonihoitoa käytetään yleensä kuuriluonteisesti taudin pahenemisvaiheissa. Kortisonin pitkäaikaiskäyttöä tai toistuvia kuureja pyritään välttämään lääkeaineryhmään liittyvien haittojen vuoksi. Lääkehoidon turvallisuutta ja hoidon tehoa arvioidaan potilaan oireiden, verikokeiden, ulostenäytteiden sekä tähystyksen perusteella.

Leikkaushoidolla ei voida parantaa Crohnin tautia. Leikkausta tarvitaan, jos potilaalla on merkittävä ahtauma eli striktuura, joka aiheuttaa suolitukosoireita, tai jos suolistoon on kehittynyt syöpä tai syöpää edeltäviä solumuutoksia (dysplasia). Gastrokirurgisia toimenpiteitä voivat vaatia myös perianaalisten eli peräaukon läheisyyden fisteleiden aiheuttamat ongelmat, kuten abskessit eli paiseet tai hallitsematon verenvuoto.

Tupakoinnin lopettamista on syytä korostaa tässäkin, sillä tupakoivilla ilmaantuu taudin pahenemisvaiheita kaksi kertaa herkemmin kuin tupakoimattomilla.

Riittävästä kalsiumin ja D-vitamiinin saannista tulee huolehtia. Laajaa/aktiivista ohutsuolen tautia sairastavat tai ohutsuolileikatut tarvitsevat yleensä B12-vitamiinikorvaushoitoa. Jos potilaalla esiintyy raudanpuutetta tai anemiaa, voidaan aloittaa suun kautta raudan ottaminen tai rautaa voidaan antaa laskimoon infuusiona.

Tähystysseurantaa suoritetaan sekä sairauden aktiivisuuden arvioimiseksi, että seulontatähystyksenä (dysplasiaseulontatähystys) paksu- ja peräsuolisyövän riskin lisääntymisen vuoksi potilailla, joilla Crohnin tauti on sijainnut paksusuolessa.

Muu tuki

IBD ja muut suolistosairaudet on valtakunnallinen etujärjestö, joka tarjoaa muun muassa tietoa, vertaistukea ja sopeutumisvalmennuskursseja tulehduksellista suolistosairautta sairastaville ja heidän läheisilleen. Myös Terveyskylässä on perustietoa sairauteen liittyen.

Sairaus täytyy huomioida tarvittavin erityisjärjestelyin myös koulussa ja päiväkodissa sekä työelämässä. Erityisjärjestelyt voivat liittyä esimerkiksi ruokavalioon, liikuntatunteihin, ylimääräisiin poissaoloihin tai nopeaan WC:hen pääsyyn.

Sopeutumisvalmennuskurssit sekä sosiaalisen median tarjoama vertaistuki, ja asiantuntevat IBD-hoitajat ovat tärkeitä tekijöitä potilaan hoidossa.

Kirjallisuutta

 1. Bischoff SC, Bager P, Escher J, ym. ESPEN guideline on Clinical Nutrition in inflammatory bowel disease. Clin Nutr 2023;42(3):352–79.
 2. Eronen H ja Molander P. Biologisten lääkkeiden yhdistelmähoito tulehduksellisissa suolistosairauksissa. Duodecim. 2023;139(13):1076–84.
 3. Molander P. Kroonisten tulehduksellisten suolistosairauksien lääkehoito. Yleiskatsaus. Suom Lääkäril 2021;76(34):1721–6.
 4. Sipponen T. Crohnin tauti. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 17.2.2020.
 5. Aaltonen G. ja Lepistö A. Crohnin taudin suolikirurgia. Duodecim 2019;135(17):1619–25.
 6. Sipponen T, Färkkilä M. Tulehdukselliset suolistosairaudet. Kirjassa: Färkkilä M, Heikkinen M, Isoniemi H, Puolakkainen P, toim. Gastroenterologia ja hepatologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2018.