Sosiaali- ja terveysalan lähihoitajan perustutkinto antaa pätevyyden perustason hoitoon, huolenpitoon ja kasvatukseen. Koulutus tuottaa kaikille lähihoitajille perusvalmiudet tukea, ohjata, hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä, taustaltaan erilaisia ihmisiä heidän monenlaisissa elämäntilanteissaan. Koulutus voidaan suorittaa ammatillisessa peruskoulutuksessa, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena.

Pakollisten tutkinnon osien (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito sekä kuntoutumisen tukeminen) lisäksi viimeisenä opiskeluvuotena keskitytään valittuun osaamisalaan. Jalkojenhoidon osaamisalalla (taulukko 2.20) opiskeltavat teemat ovat: jalkojenhoidon tarpeiden tunnistaminen, hoitotarpeen ja suunnitelman mukainen jalkojenhoidon toteutus ja arviointi, jalkojenhoidon työvälineiden, materiaalien ja tarvikkeiden käyttö ja huolto, jalkaterveyden edistäminen ja omahoitoon ohjaus, yrittäjyys jalkojenhoitotyössä sekä opintoihin ja työelämään valmistautuminen.

Osaaminen

Tutkinnon suorittaneella on valmiudet tehdä perusjalkojenhoitotyötä (taulukko Jalkojenhoidon osaamisalan suorittaneen lähihoitajan osaamin) sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä tai ammatinharjoittajana. Hän osaa ohjata asiakasta sekä erilaisia ryhmiä muun muassa jalkaterveyden edistämisessä ja jalkojen omahoidon toteuttamisessa sekä ennaltaehkäistä alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen syntymistä.

Useat toisen asteen oppilaitokset tarjoavat jalkojenhoidon koulutusta lähihoitajille. Opintojen osaksi valittu jalkojenhoidon osaamisala antaa valmiudet esimerkiksi vanhustyöhön, mutta ei useinkaan vaikeampien jalkavaivojen hoitoon.

Työskentely

Jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä terveyskeskuksissa, sairaaloissa, kuntoutuskeskuksissa sekä vanhustenhuollon ja yksityisten hoitolaitosten jalkojenhoidon yksiköissä sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Taulukko 1. Jalkojenhoidon osaamisalan suorittaneen lähihoitajan osaaminen.
Tutkiminen Alaraajan nivelten ja pehmytkudosten tila, alaraajojen linjaus, jalkaterän muutokset, kengät
Ihomuutosten hoito ja ehkäisy Kovettumat, känsät
Ihoa suojaavien kevennysten valmistaminen ja käyttö
Kynsimuutosten hoito Pitkät, paksut, sisäänkasvaneet kynnet, ulkoinen lääkehoito
Alaraajojen toiminnot Alaraajojen hieronta ja liikehoito
Potilaiden ohjaus Jalkojen omahoito, liikkumisen apuvälineet, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jatkohoito, terveyskasvatustapahtumat