Katajamäki S. Hampaan puhkeamiseen liittyvien oireiden hoito. Sairaanhoitajan käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2018 [päivitetty 27.1.2018]. www.terveysportti.fi, artikkeli: shk00710.

Meurman JH, Murtomaa H, Le Bell Y, Autti H, toim. Therapia Odontologica. Hammaslääketieteen käsikirja. 2. painos. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 2008 [verkkoversio päivitetty 2019]. www.terveysportti.fi.

Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 [päivitetty 16.4.2021]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50057.