Berg E, Isidor F, Öwall B. Iäkkään potilaan proteettinen hoito. Suom Hammaslääkäril 2017; 5: 30–7. www.terveysportti.fi, artikkeli: shl00504.

Johansson C, Vult Steyern P. Posliinit ja lasikeraamit – esteettisimmät hammastekniset materiaalimme. Suom Hammaslääkäril 2019; 1: 28–33. www.terveysportti.fi, artikkeli: shl00565.

Kluger N, Koljonen V. Lävistykset - mitä lääkärin tulee tietää? Duodecim 2012; 128 :1363–70. https://www.duodecimlehti.fi/duo10380

Parikka M, Norppa A, Välimaa H, ym. Akuuttien hammasperäisten infektioiden hoito. Suom Hammaslääkäril 2019; 10 :38–43. www.terveysportti.fi, artikkeli: shl00591.

Viisaudenhammas. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 [12.3.2020]. http://www.kaypahoito.fi/, artikkeli: hoi50074.