Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 [päivitetty 22.9.2014]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50078.

Salo E, Alaluusua S. Molaari-inkisiivi-hypomineralisaatio. Suom Hammaslääkäril 2013; 9: 20–4.