Erikoishammasteknikkoliitto ry. www.erikoishammasteknikkoliitto.fi

Kansaneläkelaitos. www.kela.fi

Rajavaara P. Lasten nukutushammashoidon vaikuttavuus edellyttää hoidon syihin puuttumista. Suom Hammaslääkäril 2019; 6: 32–2. www.terveysportti.fi, artikkeli: shl00577

Savanheimo N. Dental care under general anaesthesia in public oral health services: longitudinal perspectives. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, 2016; tiivistelmä suomeksi, s. 66–8. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161074

Suomen Hammaslääkäriliitto. www.hammaslaakariliitto.fi

Suomen Hammasteknikkoseura ry. www.hammasteknikko.fi

Suomen Suuhygienistiliitto ry. www.suuhygienistiliitto.fi

Suun terveydenhoidon ammattiliitto STAL ry. http://www.stal.fi/

Yleisanestesiassa tai laskimosedaatiossa tehtävä suu- ja hammassairauksien hoito. Kiireettömän hoidon perusteet. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019. https://www.ebm-guidelines.com/dtk/hpt/koti trs00184