Grönholm L, Toivari M, Rauramo M, ym. Suun mukosiitti. Duodecim 2019; 135: 1241–8. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2019/13/duo15015?keyword=Suun%20mukosiitti

Hannuksela-Svahn A. Rakkulat ja haavaumat suussa. Tietoa potilaalle. Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2015 [päivitetty 7.7.2015], Terveyskirjasto, 2015. www. terveysportti.fi, artikkeli: dlk00784.

Ikäihmisten suun hoito: opas sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle. Suomen Hammaslääkäriliiton Vanhustyöryhmä. Helsinki: Hammaslääkäriliiton Kustannus Oy, 2003.

Petersen JK. Akuutit kivut hammaslääkärin vastaanotolla. Suom Hammaslääkäril 2005; 12: 166–70. www.terveysportti.fi, artikkeli: shl00010.

Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 [päivitetty 16.4.2021]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50057.

Pahanhajuinen hengitys. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 [päivitetty 27.4.2018]. www.terveysportti.fi, artikkeli: ykt00196.

Ruokonen H. Yleissairauksien aiheuttamat suun limakalvomuutokset. Suom Lääkäril 2015; 70: 3025–3031.

Salo T, Siponen M. Suun sieni-infektiot. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 [päivitetty 29.8.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: ykt00203.

Suusyöpä. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 [päivitetty 22.5.2019]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi07025.