Kemppinen K. Yleissairauksien vaikutus suun terveyteen. Sairaanhoitajan käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2018 [päivitetty 28.9.2017]. www.terveysportti.fi, artikkeli: shk00750.

Meurman JH, Murtomaa H, Le Bell Y, ym., toim. Therapia Odontologica. Hammaslääketeteen käsikirja. 2. painos. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 2008 [verkkoversio päivitetty 2019]. www.terveysportti.fi

Parikka M, Norppa A, Välimaa H, ym. Akuuttien hammasperäisten infektioiden hoito. Suom Hammaslääkäril 2019; 10 :38–43. www.terveysportti.fi, artikkeli: shl00591.

Ruokonen H, Meurman J. Suun terveys ja krooniset sairaudet. Duodecim 2017; 133: 1487–9. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/16/duo13864

Uitto V-J, Nylund K, Pussinen P. Suun mikrobien yhteys yleisterveyteen. Duodecim 2012; 128 :1232–7. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2012/12/duo10343?keyword=Suun%20mikrobien%20yhteys%20yleisterveyteen

Lääkkeet ja suun terveys

Duodecim lääketietokanta. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2022. www.terveysportti.fi

Lääkeaineiden aiheuttamat limakalvomuutokset. Therapia Odontologica – Hammaslääketieteen käsikirja. Hammaslääketiede ja suun terveys -tietokanta. Meurman JH, Murtomaa H, Le Bell Y, Autti H, toim. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 2019 [päivitetty 8.1.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: tod24140.

Ruokonen H, Matela A-L. Näin tunnistat suun limakalvon lääkehaitat. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2016. https://www.fimea.fi/haku?q=N%C3%A4in+tunnistat+suun+limakalvon+l%C3%A4%C3%A4kehaitat

Diabetes

Heikkilä A. Nuorten diabeteksen erityispiirteet. Kirjassa Diabetes: Ilanne-Parikka P, Niskanen L, Rönnemaa T, ym., toim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 358–9. Saatavilla myös verkossa: Pitkäaikaissairaudet-tietokanta, Diabetes-tietokanta: www.terveysportti.fi, artikkeli: dbs02089.

Heikkinen AM, Laine M. Diabetes ja parodontiitti. Potilaan lääkärilehti 7.1.2016. https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/diabetes-ja-parodontiitti/

Ilanne-Parikka P. Diabetes ("sokeritauti"). Tietoa potilaalle. Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2018 [päivitetty 5.2.2018]. www.terveysportti.fi, artikkeli: dlk00011.

Insuliininpuutosdiabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 [6.9.2022]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50116.

Jalanko H. Tietoa potilaalle: Diabetes lapsella. Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 [päivitetty 2.12.2017]. www.terveysportti.fi, artikkeli: dlk00114.

Ketola-Kinnula T. Diabeteksen ja suun terveyden yhteys, Suun terveyden vaikutus yleisterveyteen ja diabetekseen, Suun omahoito, ja Suun tutkimus, hoitosuunnitelma ja kirurgiset toimenpiteet diabetesta sairastavalla. Kirjassa Diabetes: Ilanne-Parikka P, Niskanen L, Rönnemaa T, ym., toim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 460–5. Saatavilla myös verkossa: Pitkäaikaissairaudet-tietokanta, Diabetes-tietokanta: www.terveysportti.fi, artikkelit: dbs00815, dbs00816, dbs00817 ja dbs00818.

Parodontiitti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 [päivitetty 11.12.2019]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50086.

Preshaw PM, Bissett SM. Periodontitis and diabetes. Br Dent J 2019; 227: 577–84.

Saha M-T. Lapsen diabeteksen oireet. Kirjassa Diabetes: Ilanne-Parikka P, Niskanen L, Rönnemaa T, ym., toim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 323–4. Saatavilla myös verkossa: Pitkäaikaissairaudet-tietokanta, Diabetes-tietokanta: www.terveysportti.fi, artikkeli: dbs02054.

Tyypin 2 Diabetes. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen sisätautilääkäreiden yhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 [päivitetty 18.5.2020]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50056.

Astma ja allergiat

Astma. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 [29.3.2022]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi06030.

Csonka P. Aikuisten ruoka-allergia. Julkaisu 4/2018. Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry, 2018. https://www.allergia.fi/site/assets/files/1231/aikuisten_ruoka_allergia_web_pages_2803-2018.pdf

Haahtela T. Inhaloitavat kortisonit. Pitkäaikaissairaudet-tietokanta, Allergia ja astma -tietokanta. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2009, [päivitetty 20.11.2009]: www.terveysportti.fi, artikkeli: alg00201.

Hannuksela-Svahn A. Tietoa potilaalle: Koivu-hedelmä-juuresallergia. Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2013 [päivitetty 24.9.2013]. www.terveyskirjasto.fi, artikkeli: dlk00742.

Hannuksela-Svahn A. Tietoa potilaalle: Lateksi-hedelmä-vihannesallergia. Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2013 [päivitetty 24.9.2013]. www.terveyskirjasto.fi, artikkeli: dlk00744.

Korhonen L. Luonnonkumiallergia. Lääkärin käsikirja. Lääkärin tietokannat. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2018 [päivitetty 30.8.2018]. www.terveysportti.fi, artikkeli: ykt00357.

Mäkelä M. Lehmänmaitoallergian omahoito. Pitkäaikaissairaudet-tietokanta, Allergia ja astma -tietokanta. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2009 [päivitetty 20.11.2009]. www.terveysportti.fi, artikkeli: alg00363.

Ruoka-allergia (lapset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 [8.10.2019]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50026.

Terho EO. Ruokayliherkkyyden aiheuttamat oireet. Pitkäaikaissairaudet-tietokanta, Allergia ja astma -tietokanta. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2009 [päivitetty 20.11.2009]. www.terveysportti.fi, artikkeli: alg00231.

Viitanen H. Aikuisten ruoka-allergiat. Lääkärin käsikirja. Lääkärin tietokannat. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2018 [päivitetty 22.5.2018]. www.terveysportti.fi, artikkeli: ykt01787.

Reumasairaudet

Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 [21.3.2022]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50090.

Julkunen H. Nivelreuma. Tietoa potilaalle. Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 [päivitetty 2.8.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: dlk00051.

Laine P. Terve suu on tärkeä reumasairauksissa. Reumalehti 4/2017. www.reumaliitto.fi/fi/terve-suu-tarkea-reumasairauksissa

Nivelreuma. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Reumatologisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 [päivitetty 18.2.2022]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi21010.

Sokka-Isler T. Nivelreuman peruslääkehoito. Pitkäaikaissairaudet-tietokanta, Reuma-tietokanta. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2019 [päivitetty 28.5.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: reu00152.

Sjögrenin syndrooma (SS) (M35.0). Therapia Odontologica – Hammaslääketieteen käsikirja. Hammaslääketiede ja suun terveys -tietokanta. Meurman JH, Murtomaa H, Le Bell Y, Autti H, toim. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 2019 [päivitetty 8.1.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: tod24179.

Vähäsalo P, Honkanen V, Säilä H. Lapsuusiän pitkittynyt niveltulehdus eli lastenreuma. Reuma-tietokanta. Pitkäaikaissairaudet. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2019 [päivitetty 28.5.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: reu00360.

Äyräväinen L. Oral health in patients with rheumatoid arthritis. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, 2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5344-9

Sydän- ja verisuonisairaudet

Antikoagulanttihoito. Therapia Odontologica – Hammaslääketieteen käsikirja. Hammaslääketiede ja suun terveys -tietokanta. Meurman JH, Murtomaa H, Le Bell Y, Autti H, toim. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 2019 [päivitetty 14.1.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: tod32163.

Eteisvärinä. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 [22.3.2022]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50036.

Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkitys. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 [21.3.2022]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50090.

Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 [10.9.2020]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi04010.

Laine J, Ryödi E. Bakteeriendokardiitin ehkäisy. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2018 [päivitetty 9.7.2018]. www.terveysportti.fi, artikkeli: ykt00136.

Parodontiitti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 [päivitetty 11.12.2019]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50086.

Ruokonen H, Meurman JH. Suun terveys ja krooniset sairaudet. Duodecim 2017; 133: 1484–9. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/16/duo13864?keyword=Ruokonen%20H,%20Meurman%20JH.%20Suun%20terveys%20ja%20krooniset%20sairaudet

Saloniemi M, Thorén H, Lassila R. Hammastoimenpiteet suoria antikoagulantteja käyttävällä potilaalla. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2015. https://www.fimea.fi/haku?q=Hammastoimenpiteet+suoria+antikoagulantteja+k%C3%A4ytt%C3%A4v%C3%A4ll%C3%A4+potilaalla

Sepelvaltimotautikohtaus. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologinen Seura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Laakariseura Duodecim, 2022 [paivitetty 23.3.2022]. www.kaypahoito. fi, artikkeli: hoi50130.

Sydänsairaudet-tietokanta. Pitkäaikaissairaudet. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2014 [julkaistu 16.6.2014]. www.terveysportti.fi.

Verisairaudet ja syöpä

Brokstad Herlofson B, Løken K, Støre G. Modernin syöpähoidon suun alueen komplikaatiot. Suom Hammaslääkäril 2012; 19: 34–7. www.terveysportti.fi, artikkeli: shl00322.

Elonen E. Aikuisten akuutit leukemiat. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2018 [päivitetty 3.9.2018]. www.terveysportti.fi, artikkeli: ykt00387.

Friman P. Syöpäpotilaan palliatiivinen hoito. Sairaanhoitajan käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2017 [päivitetty 18.10.2017]. www.terveysportti.fi, artikkeli: shk01640.

Grönholm L, Toivari M, Rauramo M, ym. Suun mukosiitti. Duodecim 2019; 135: 1241–8. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2019/13/duo15015?keyword=Suun%20mukosiitti

Heiskala M, Nurmi M, Svedström-Oristo A-L. Lasten leukemiahoitojen vaikutus hampaistoon. Suom Hammaslääkäril 2018; 15: 24–8. www.terveysportti.fi, artikkeli: shl00555.

Salonen J. KLL eli krooninen lymfaattinen leukemia. Lääkärikirja Duodecim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2019 [päivitys 3.3.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: dlk00821.

Suomalainen M-L. Solunsalpaajien haittavaikutusten ehkäisy ja hoito. Sairaanhoitajan käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2017, s. 286–9. Saatavilla myös verkossa: www.terveysportti.fi, artikkeli: shk01629.

Suusyöpä. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 [päivitetty 22.5.2019]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi07025.

Sädehoidon aiheuttamat muutokset ja suukomplikaatiot. Therapia Odontologica – Hammaslääketieteen käsikirja. Hammaslääketiede ja suun terveys -tietokanta. Meurman JH, Murtomaa H, Le Bell Y, Autti H, toim. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 2019 [päivitetty 28.1.2018]. www.terveysportti.fi, artikkeli: tod21302.

Muut sairaudet

Crohnin tauti (K50). Therapia Odontologica – Hammaslääketieteen käsikirja. Hammaslääketiede ja suun terveys -tietokanta. Meurman JH, Murtomaa H, Le Bell Y, Autti H, toim. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 2019 [päivitetty 25.1.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: tod16067.

Hallikainen M, Mönkäre M. Muistisairas hammaslääkärissä. Kirjassa: Hallikainen M,Immonen A, Pihlakari P, ym., toim. Muistisairaan hoito, s. 294–5. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2019. Saatavilla myös verkossa: Pitkäaikaissairaudet-tietokanta, Muistisairaan hoito -tietokanta: www.terveysportti.fi, artikkeli mhh00008.

HIV-potilaat ja suu (B20 Therapia Odontologica – Hammaslääketieteen käsikirja. Hammaslääketiede ja suun terveys -tietokanta. Meurman JH, Murtomaa H, Le Bell Y, Autti H, toim. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 2019 [päivitetty 8.1.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: tod24122.

HPV-rokote. Helsinki: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 2019 [päivitetty 23.1.2019]. www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/hpv-rokote#kenelle

Ilus T. Keliakia. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 [päivitetty 25.3.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: ykt00254.

Jämsä R. Muistisairaan peseytyminen, ihon ja hampaiden hoito. Kirjassa: Hallikainen M, Immonen A, Pihlakari P, ym., toim. Muistisairaan hoito, s. 185–9. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2019. Saatavilla myös verkossa: Pitkäaikaissairaudet-tietokanta, Muistisairaan hoito -tietokanta: www.terveysportti.fi, artikkeli: mho00027.

Keliakia. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gastroenterologiayhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 [päivitetty 18.12.2018]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi08001.

Maksapotilaiden hammashoito. Hoitoketjut – HUS-HYKS / Suu- ja leukasairauksien linja. Lääkärin tietokannat. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2019 [julkaistu 19.11.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: shp01279.

Muistisairaudet. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 [29.2.2021]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50044.

Munuaispotilaiden hammashoito. Hoitoketjut – HUS-HYKS / Suu- ja leukasairauksien linja. Lääkärin tietokannat. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2019 [julkaistu 19.11.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: shp01278.

Papilloomavirusinfektiot (B07). Therapia Odontologica – Hammaslääketieteen käsikirja. Hammaslääketiede ja suun terveys -tietokanta. Meurman JH, Murtomaa H, Le Bell Y, Autti H, toim. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 2019 [päivitetty 8.1.2019]. www.terveysportti.fi, artikkeli: tod24104.

Ristola M. HIV-lääkkeet. Kirjassa: Ruskoaho H, Hakko J, Huupponen R, ym., toim. Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, s. 1052–5. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018. Saatavilla myös verkossa: www.oppiportti.fi, artikkeli: lft00878.

Siponen T. Crohnin tauti. Lääkärin käsikirja. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 [päivitetty 13.11.2018]. www.terveysportti.fi, artikkeli: ykt01789.

Syömishäiriöt. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014 [julkaistu 11.12.2014]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50101.

Vesanen P, Pulkkinen S. Nuoren syömishäiriöisen potilaan hoito. Sairaanhoitajan käsikirja. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2017, s. 597–8. Saatavilla myös verkossa Sairaanhoitajan tietokannoissa: www.terveysportti.fi, artikkeli: shk03516.