Sikiön kasvun hidastumisen syyt

Kaksi kolmasosaa sikiön kohdunsisäisen kasvun hidastumasta liittyy perimään, mutta kolmasosassa kasvun hidastuma liittyy äitiin tai istukan häiriöihin. Sikiön kasvua huonontavat äidin tupakointi, runsas alkoholinkäyttö sekä jotkin lääkkeet. Puutteellinen ravinnonsaanti, yksipuolinen ruokavalio ja huono ravinnon imeytyminen jonkin suolistosairauden vuoksi hidastavat sikiön kasvua.

Tärkein äidistä tai istukasta johtuva syy on kohdun ja istukan huono verenkierto ja tämän seurauksena kehittyvä istukan vajaatoiminta. Tämä voi johtua istukan kehityshäiriöstä tai huonosta kiinnittymisestä, äidin sairaudesta (krooninen verenpainetauti, vaikea diabetes, kollageenisairaus) tai raskauden aikana kehittyvästä pre-eklampsiasta.

Tutkimukset

Sikiön kasvua seurataan tarkkailemalla neuvolassa äidin painonnousua ja kohdun kasvua. Kohdun kasvu heijastelee sikiön kokoa ja lapsiveden määrää. Kohdunkasvun mittaus (symfyysi-fundus-mitta, sf-mitta) tapahtuu äidin ollessa pitkällään ja virtsarakon ollessa tyhjä. Häpyliitoksen (symfyysin) yläreunan ja kohdunpohjan (fundus) korkeimman kohdan väli mitataan tavallisella mittanauhalla ja sf-mitta ilmoitetaan senttimetreinä. Sikiön hidastuneesta kasvusta voi antaa viitteen pieni tai omalta käyrältään putoava sf-mitta. Kohtua vatsan päältä tunnustelemalla voidaan myös saada karkea käsitys sikiön koosta ja lapsiveden määrästä.

Jos neuvolassa epäillään sikiön kasvun hidastumaa, jatkotutkimukset tapahtuvat äitiyspoliklinikassa. Ultraäänitutkimuksella voidaan seurata sikiön kasvua tarkemmin. Ultraäänitutkimuksessa sikiön kokoa arvioidaan mittaamalla sikiön pään läpimitta ja ympärysmitta sekä vartalon ympärysmitta ja reisiluun pituus. Sikiön vointia seurataan tarkkailemalla sikiön liikkeitä, lapsiveden määrää ja sykekäyrää.

Äitiyspoliklinikassa sikiön kasvuhidastuman syy pyritään aina selvittämään. Sikiön kasvuhäiriö voi heijastaa sikiön rakenteellista tai toiminnallista poikkeavuutta. Kasvuhäiriöinen sikiö on myös altis akuutille ja krooniselle hapenpuutteelle. Sikiön huomattavasti hidastunut kasvu on aihe tutkimuksille (mahdollisen tulehduksellisen syyn, kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien tai istukan vajaatoiminnan selvittely) ja seurannalle erikoissairaanhoidossa.

Hoito

Ravitsemuksesta ja riittävästä levosta tulee huolehtia, ja tupakointi ja päihteiden käyttö tulee luonnollisesti lopettaa. Vuodelevosta tai lääkehoidoista ei ole apua. Runsasta liikuntaa tulee välttää.

Sairaalassa sikiön vointia seurataan tarkasti sykekäyrän (KTG) avulla. Ultraäänitutkimuksessa sikiön liikkeiden, hengitysliikkeiden ja lapsiveden määrän väheneminen ja napanuoran verenvirtauksen huonontuminen ovat merkkejä sikiön voinnin heikkenemisestä. Jos seurannassa havaitaan, että sikiön kasvu on pysähtynyt tai sikiön vointi on huonontunut, lapsi synnytetään.

Sikiön kasvun hidastumisen ehkäisy

Hyvästä ja monipuolisesta ravitsemuksesta on tärkeää huolehtia. Raskauden aikana tulee välttää kaikkia päihteitä ja tupakointia. Äidin tupakointi hidastaa sikiön kasvua useista syistä. Kasvun hidastumisen vaara on noin 2,5-kertainen, ja tupakoivien äitien lapset ovat keskimäärin 200 grammaa kevyempiä kuin tupakoimattomien. Runsaasti alkoholia käyttäneiden äitien lapsista 80 % jää kasvultaan pieniksi.

Kirjallisuutta

  1. Mäkikallio K. Sikiön kasvuhidastuma. Kirjassa: Tapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K, toim. Naistentaudit ja synnytykset. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 420-428.