Alanen S. Vihlooko? Muista huolehtia hampaista. Sukeltaja 1/11. Sukeltajaliitto Ry. https://issuu.com/sukeltaja/docs/sukeltaja0111_dfee07efe4861e/29

Arvio M, Aaltonen S. Kehitysvammainen potilaana. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2011.

Kottonen A, toim. Älä pelkää erilaisuutta. Suom Hammaslääkäril 17.3.2019. https://www.hammaslaakarilehti.fi/fi/uutinen/ala-pelkaa-erilaisuutta

Liinavuori A, Tolvanen M, Pohjola V, ym. Longitudinal interrelationships between dental fear and dental attendance among adult Finns in 2000-2011. Community Dent Oral Epidemiol 2019; 47: 309–15. doi: 10.1111/cdoe.12458.

Laatikainen T, Wikström K, Skogberg N, ym. Maahanmuuttajien kansanterveysongelmat. Lääkäril 2016; 12–13:877–88.

Partanen R. Maahanmuuttajien ruokavaliot ja ravitsemus. Helsinki: Dieettimedia Oy, 2007.

Suun ja hampaiden hoito. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008: 8. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2008. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file? folderId=40880&name=DLFE-7331.pdf

www.kehitysvammaliitto.fi trs00191