Bachour P, Bachour A, Kauppi P, ym. Oral appliance in sleep apnea treatment: respiratory and clinical effects and long-term adherence. Sleep Breath 2016; 20: 805–12. doi: 10.1007/s11325-015-1301-0.

Hampaan juurihoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2022 [päivitetty 18.5.2022]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50110.

Hampaan paikkaushoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018 [julkaistu 28.5.2018]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50117.

Hampaiston kasvojen ja leukojen poikkeavuuksien oikomishoito. Kiireettömän hoidon perusteet. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019. https://www.ebm-guidelines.com/dtk/hpt/avaa?p_artikkeli=hpt00152

Harjunmaa U, Auero M. Suunnitelma hammasamalgaamin käytöstä luopumiseksi vuoteen 2030 mennessä. EU-asetuksen edellyttämä kansallinen suunnitelma. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019: 51. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019 [julkaistu 26.6.2019]. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4096-3

Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 [päivitetty 27.8.2020]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50127.

Meurman JH, Murtomaa H, LeBell Y, Autti H, toim. Therapia Odontologica. Hammaslääketieteen käsikirja. 2. painos. Helsinki: Academica-Kustannus Oy, 2008 [verkkoversio päivitetty 2019]. www.terveysportti.fi

Pajala P, Laitala M-L, Käkilehto T, ym. Resiini-infiltraatio alkavien kariesvaurioiden pysäytyshoidossa. Suom Hammaslääkäril 2015; 14 :26-31. www.terveysportti.fi, artikkeli: shl00448.

Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 [päivitetty 16.4.2021]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50057.

Strausz S, Havulinna AS, Tuomi T, ym. Obstructive sleep apnoea and the risk for coronary heart disease and type 2 diabetes: a longitudinal population-based study in Finland. BMJ Open 2018; Oct 15: 8: e022752. doi: 10.1136/bmjopen-2018-022752. https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/10/e022752.full.pdf

Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2021 [26.11.2021]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50088.