Heikkinen AM, Nwhator SO, Rathnayake N, ym. Pilot study on oral health status as assessed by an active matrix metalloproteinase-8 chairside mouthrinse test in adolescents. J Periodontol 2016; 87: 36–40.

Ikäihmisten suun hoito: opas sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle. Suomen Hammaslääkäriliiton Vanhustyöryhmä. Helsinki: Hammaslääkäriliiton Kustannus Oy, 2003.

Parodontiitti. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2019 [päivitetty 11.12.2019]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50086.

Sorsa T, Gursoy UK, Nwhator S, ym. Analysis of matrix metalloproteinases, especially MMP-8, in gingival creviclular fluid, mouthrinse and saliva for monitoring periodontal diseases. Periodontol 2000 2016; 70: 142–63.

Viisaudenhammas. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 [päivitetty 12.3.2020]. www.kaypahoito.fi, artikkeli: hoi50074.