Etusivu » Lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen

Lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen

Terve suu
10.6.2015
Sisko Honkala

Useat lääkeaineet aiheuttavat erilaisia haittavaikutuksia suussa, kuten limakalvojen lichenoidisia reaktioita (valkoiset juovat, laikut tai verkkomaiset muutokset), punoittavia läikkiä tai haavaumia, tulehduksia tai verenvuotoja (taulukko « Lääkeaineiden aiheuttamia mahdollisia suuvaikutuksia.»1). Limakalvomuutos voi syntyä lääkeaineen koskettaessa limakalvoa (kuva «Aspiriinin aiheuttama suun limakalvomuutos»1) tai systeemisesti verenkierron kautta. Jälkimmäisessä tapauksessa lääkeaine vaikuttaa esimerkiksi elimistön kasvutekijöihin, mistä seuraa ikenien liikakasvu (kuva «Ienten liikakasvu ja verenpainelääkitys»2). Limakalvomuutokset voivat myös liittyä lääkkeiden aiheuttamaan syljenerityksen vähenemiseen, suun mikrobikasvuston muutoksiin tai suun puolustusjärjestelmän häiriöön.

Lisäksi lääkevalmisteiden maku-, täyte- ja muut apuaineet voivat aiheuttaa erilaisia suuhaittoja. Lääkkeet makeutetaan usein hampaiden reikiintymistä aiheuttavilla sokereilla, kuten sakkaroosilla. Laktoosi on yleisesti käytetty lisäaine lääketablettien valmistuksessa. Laktoosimäärät tableteissa ovat kuitenkin niin pieniä, etteivät ne todennäköisesti altista kipua aiheuttaville suun limakalvon aftahaavaumille edes laktoosi-intoleranssista kärsiviä.

Jos suun limakalvolla havaitsee poikkeavia pitkäkestoisia muutoksia, on syytä varata aika hammaslääkärille. Suun terveydenhoitokäynneillä on aina mainittava, jos käytössä on lääkkeitä. Tämä auttaa hammaslääkäriä selvittämään suuoireiden aiheuttajan. Suun limakalvosairauksista kerrotaan tarkemmin artikkeleissa «Suun sienitulehdukset»1«Suusyöpä»2.

Syljenerityksen väheneminen

Suun kuivuminen (syljen erityksen väheneminen tai kuivan suun tunne; ks. «Kuiva suu»3) on yleinen lääkkeiden aiheuttama haittavaikutus. Suomessa on markkinoilla noin 400 lääkettä, jotka vähentävät syljen eritystä. Useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö vähentää syljen eritystä enemmän kuin kukin lääke erikseen. Kuiva suu on suuri ongelma etenkin monisairaille vanhuksille ja mielenterveysongelmista kärsiville, jotka joutuvat käyttämään useita eri lääkkeitä eri vaivojen hoitoon. Taulukossa « Lääkeaineiden aiheuttamia mahdollisia suuvaikutuksia.»1 luetellaan yleisesti käytössä olevia lääkeaineita, jotka aiheuttavat suun kuivumista tai kuivan suun tunnetta.

Pitkäaikaisen suun kuivuuden aiheuttamia haittoja hampaistolle tai suulle lisää usein se, että henkilö ei jaksa tai kykene hoitamaan suutaan ja hampaitaan kunnolla. Kuivasta suusta kärsivä saattaa lisäksi nauttia usein suun kuivuuden helpottamiseksi makeita tai happamia juomia tai makeita pastilleja, mikä edistää hampaiden reikiintymistä (ks. «Karies (hampaan reikiintyminen)»4) ja kulumista eli eroosiota (ks. «Juomat ja suun terveys»5 ja «Hampaiston kuluminen (attritio ja abraasio) ja kiilteen liukeneminen (eroosio)»6). Haitta hampaille pahenee vielä, jos suuta kuivaava lääke on makeutettu sokerilla.

Muita lääkkeiden haittavaikutuksia

Suun kipuoireita voivat aiheuttaa ergotamiini, interferoni, nianseriini, nikotiini, simetidiini ja vinkristiini, makuhäiriöitä klonipramiini, nikotiini ja salisylaatit) ja halitoosia eli pahanhajuista hengitystä antibiootit, disulfiraami ja solunsalpaajat. Bisfosfonaatin on todettu aiheuttavan leukojen alueella luun tuhoutumista (osteonekroosia). Lisää tietoa eri sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden suuvaikutuksista on artikkeleissa «Diabetes ja suun terveys»7«Psyykkiset sairaudet ja suun terveys»8.

Taulukko 1. Lääkeaineiden aiheuttamia mahdollisia suuvaikutuksia.
LääkeryhmäSuuvaikutusLääkkeet
Reumalääkkeet
(ks. «Reuma ja suun terveys»9)
Limakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutokset
 1. Kulta: auranofiini, aurotiomalaatti
 2. Penisillamiini
 3. Sulfasalatsiini eli salatsopyridiiini
 4. Solunsalpaajat: leflunomidi, metotreksaatti
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen
 1. Solunsalpaaja: syklofosfamidi
Ikenen liikakasvu
 1. Kalsineuriinin estäjä: siklosporiini
Sieni-infektio/stomatiitti
 1. Kulta: aurotiomalaatti
 2. Penisillamiini
 3. Solunsalpaajat: leflunomidi, metotreksaatti
 4. Glukokortikoidit
Metallin maku suussa/makuaistin häiriö
 1. Aurotiomalaatti, auranofiini
Kipu- ja kuumelääkkeetLimakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutokset
 1. Keskushermostoon vaikuttavat tulehdusta ehkäisevät tai lievittävät särkylääkkeet: ibuprofeiini, naprokseeni, asetyylisalisyylihappo (kuva «Aspiriinin aiheuttama suun limakalvomuutos»1)
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen
 1. Euforisoivat kipulääkkeet: morfiini, metadoni, dekstropropoksifeeni
Astmalääkkeet
(ks. «Astma ja suun terveys»10)
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen
 1. Beeta2-reseptoreita kiihdyttävät lääkkeet: salbutamoli
 2. Leukotrieenireseptorin salpaajat
Sieni-infektio
 1. Glukokortikoidit
AllergialääkkeetKuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen
 1. Antihistamiinit: loratadiini, setiritsiini, hydroksitsiini
Diabeteslääkkeet
(ks. «Diabetes ja suun terveys»7)
Metallin maku suussa
 1. Biguanidi: metformiini
Limakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutokset
 1. Sulfonyyliureat: glibenklamidi, glimepiridi, glipitsidi
Hammassärky
 1. GLP-1-analogi: liraglutidi
Crohnin tauti
(ks. «Crohnin tauti ja suun terveys»11)
Limakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutokset
 1. Sulfasalatsiini eli salatsopyridiiini
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen
 1. Solunsalpaaja: metotreksaatti
Sieni-infektio
 1. Glukokortikoidit
 2. Metotreksaatti
Makuaistin häiriö
 1. Antibiootti: metronidatsoli
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet
(ks. «Kohonnut verenpaine ja suun terveys»12«Sepelvaltimotauti ja suun terveys»13)
Limakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutokset, suukipu
 1. Sympatomimeettinen amiini: metyylidopa
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen
 1. ACE:n estäjät eli angiotensiinikonvertaasin estäjät: kaptopriili, enalapriili, lisinopriili, perindopriili, ramipriili, kinapriili
 2. Beetasalpaaja: atenololi
 3. Antiadrenerginen verenpainelääke: klonidiini
 4. Sympatomimeettinen amiini: metyylidopa
 5. Natriumkanavan salpaajat: disopyramidi
 6. Diureetit: tiatsidit, furosemidi
 7. Kalsiumkanavan salpaajat: diltiatseemi, nifedipiini, verapamiili
Ikenen liikakasvu
 1. Kalsiumkanavan salpaajat: diltiatseemi, nifedipiini (kuva «Ienten liikakasvu ja verenpainelääkitys»2), verapamiili
 2. Beetasalpaaja: metoprololi
Suukipu
 1. Kaptopriili, klonidiini
Psyykenlääkkeet
(ks. «Psyykkiset sairaudet ja suun terveys»8)
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen
 1. Neuroleptit: levomepromatsiini
 2. Trisykliset masennuslääkkeet: amitriptyliini, doksepiini, klomipramiini, nortriptyliini, trimipramiini
 3. Uuden polven masennuslääkkeet: tratsodoni, reboksetiini, venlaflaksiini, nefatsodoni, mirtatsapiini
 4. Selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät: fluoksetiini, paroksetiini, fluvoksamiini, sitalopramiini
 5. Neuroleptit/antipsykootit: klooripromatsiini, haloperidoli, levomepromatsiini, tioridatsiini, flufenatsiini, perfenatsiini, tsuklopentiksoli, perisiatsiini, klooriprotikseeni, flupentiksoli, haloperidoli, risperidoni, ketiapiini, olantsapiini
 6. Manialääkkeet: litium, karbamatsepiini, olantsapiini
Hammaskipu
 1. Psykoosilääke: risperidoni
Makuhäiriö
 1. Doksepiini
Kasvojen pakkoliikkeitä eli dyskinesiaa
 1. Amitriptyliini, doksepiini, haloperidoli, klooripromatsiini, perfenatsiini, tioridatsiini
EpilepsialääkkeetLimakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutokset
 1. Karbamatsepiini
 2. Etosuksimidi
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen
 1. Eslikarbamatsepiini, karbamatsepiini, gabapentiini, klobatsaami, lakosamidi, lamotrigiini, pregabaliini, retigabiini, topiramaatti
Ikenen liikakasvu
 1. Fenytoiini (kuva «Ienten liikakasvu ja epilepsialääkkeet»3)
Ientulehdus
 1. Eslikarbamatsepiini, gabapentiini
Suu- tai kielikipu
 1. Topiramaatti
ParkinsonismilääkkeetKuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen
 1. Levodopa
 2. Antikolinergit: bromokriptiini, rotigotiimi
MS-tauti-lääkkeetSieni-infektio
 1. Glukokortikoidit
AntibiootitLimakalvon ärsytys, haavaumat, lichenoidit muutokset
 1. Tuberkuloosilääkkeet: isoniatsidi, rifambisiini
 2. Sienilääke: ketokonatsoli
 3. Viruslääke: tsidovudiini
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen
 1. Bakteerilääkkeet: doksisykliini, makrolidi
 2. Tuberkuloosilääke: isoniatsidi
Sieni-infektio, stomatiitti
 1. Laajakirjoiset antibiootit (kuva «Laajakirjoiset antibiootit voivat aiheuttaa sieni-infektion suussa»4)
 2. Bakteerilääkkeet: Penisilliini, tetrasykliini
Syöpälääkkeet
(ks. «Leukemia ja suun terveys»14«Syöpäkasvaimet ja suun terveys»15)
Limakalvon ärsytys, haavaumat
 1. Solunsalpaajat: klorambusiili, leflunomidi, metotreksaatti
Kuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen
 1. Solunsalpaajat:
 2. syklofosfamidi, klorambusiili
 3. Bisfosfonaatti
Sieni-infektio/stomatiitti
 1. Antibiootit: doksorubisiini, daunorubisiini, daktinomysiini, mitomysiini
 2. Solunsalpaajat: leflunomidi, metotreksaatti
Immunosuppressiiviset lääkkeet
(ks. «Munuaissiirto ja suun hoito»16)
Ikenen liikakasvu
 1. Kalsineuriinin estäjä: siklosporiini (kuva «Siklosporiinin aiheuttama ienten liikakasvu»5)
Osteoporoosin hoitoKuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen
 1. Bisfosfonaatti
Naistentaudit ja raskausIentulehdus, ienverenvuoto
 1. Ehkäisytabletit
PahoinvointilääkkeetKuivan suun tunne, syljen erityksen väheneminen
 1. Metoklopramidi